Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Riferiment għal Indirizz Residenzjali

Ħarsa ġenerali

Persuna li ma’ jkollhiex indirizz fiss, tista tingħata indirizz temporanju wara li l-każ parttikolari jiġi riferut lill- Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali (FSWS). Post għal residenza temporanja huwa ndirizz f’Malta jew Għawdex u jista jintuża sabiex persuna tapplika għal xi benefiċċji tas-sigurtà soċjali.

X’se tingħata

  • Indirizz residenzjali temporanju

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Dokument li jikkonferma l-identitá tal-persuna

L-eliġibilità sabiex persuna tingħata indirizz ta’ residenza temporanju jiġi assessjat mill- Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali u fi żmien ġimgħtejn jitlesta rapport li jkun komunikat lis-Social Worker fi ħdan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Is-Social Worker tagħmel kuntatt mal-individwu sabiex tassisti fis-sottomissjoni tal-applikazzjoni għall-Għajnuna Soċjali. Kull każ jiġi rivedut kull tlett xhur.

Kif tapplika

Persuna tista tapplika f’Ċentru ta’ Servizz.gov jew billi żżur il-Fondazzjoni għal Servizzi ta’ Ħarsien Soċjali.

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.