Irrapporta Mewt ta’ Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali

*Tindika Informazzjoni Mandatorja​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

Irrapporta Mewt ta' Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali

Dettalji tal-Persuna li qed Jissottometti r-Rapport

Dettalji tal-Benefiċjarju li Miet

Ċertifikat tal-Mewt/Dfin

Kopja taċ-ċertifikat tal-mewt/dfin tal-benefiċjarju għandu jkun mehmuż ma’dan ir-rapport. Ċertifikat tal-mewt maħruġ mill-Kappillan huwa aċċettat ukoll.
Maximum upload size: 5MB
Nikkonferma li ċ-ċertifikat mehmuż huwa kopja vera u l-informazzjoni oħra sottomessa hija korretta u vera