Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Kitba Ċara fis-Servizz Pubbliku – Id-Dimensjoni Soċjali

27/05/2022 | Aħbar Riċenti

Il-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal b’kollaborazzjoni mar-Rappreżentanza tal-Kummissjoni Ewropea f’Malta, organizzat konferenza immirata lejn l-importanza li tittejjeb u tiġi ssimplifikata l-kommunikazzjoni mal-pubbliku ġenerali, bil-għan li tkun aktar mifhuma miċ-ċittadin.

Bis-sehem ta’ diversi esperti fil-qasam, dan l-avveniment iffoka fuq il-kunċett ta’ kitba sempliċi f’dokumenti/ittri bil-għan li l-qarrej ikun jista’ jifhem il-messaġġ b’mod aktar ċar. Suġġetti ewlenin kienu jinkludu: kitba ċara għat-tfal u l-ħolqien ta’ dokumenti immirati għat-tfal, kitba ċara f’dokumenti legali, l-approċċ ta’ lingwaġġ sempliċi, kitba ċara fil-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll kitba ċara fil-kuntest Malti.Il-Konferenza, l-ewwel tax-xorta tagħha f’Malta, serviet bħala opportunità għall-parteċipanti biex jaqsmu l-għarfien dwar il-benefiċċji ta’ komunikazzjoni ċara u li tinftiehem, kemm għas-servizz pubbliku kif ukoll għall-pubbliku li qed jirċievi l-komunikazzjoni.