Nifhmu l-Proċess tal-Appelli tas-Sigurtà Soċjali

01/07/2023 | Aħbar Riċenti

Is-Sistema tas-Sigurtà Soċjali f’Malta tipprovdi varjetà ta’ benefiċċji liċ-ċittadini u lir-residenti eliġibbli, fosthom hemm il-pensjonijiet tal-irtirar, benefiċċji tal-qgħad, u benefiċċji tad-diżabilità. Madankollu, mhux kull applikazzjoni għall-benefiċċji hija approvata. Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun ġiet miċħuda, tista’ tkun eliġibbli biex tappella d-deċiżjoni permezz tal-proċess tal-appelli. Li tifhem il-proċess tal-appelli jista’ jgħinek tipprepara u jagħtik l-aħjar ċans li tbiddel id-deċiżjoni b’suċċess.

Jekk l-applikazzjoni tiegħek għall-benefiċċji tkun ġiet miċħuda, inti tirċievi deċiżjoni bil-miktub li tispjega r-raġuni għar-rifjut. Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandek id-dritt li tappella. L-ewwel pass fil-proċess tal-appelli huwa li tintalab konsiderazzjoni mill-ġdid tad-deċiżjoni mis-Sistema tas-Sigurtà Soċjali. Din it-talba għandha tiġi sottomessa bil-miktub fi żmien tletin (30) jum mid-data tad-deċiżjoni.

L-formola online tipprovdi lill-appellant li jagħżel bejn li jattendi smigħ personalment jew li jagħżel smigħ online. B’din il-possibilità, l-utenti jistgħu jagħżlu l-mod preferut ta’ parteċipazzjoni tagħhom skond il-konvenjenza u l-livell ta’ kumdità tagħhom. Din il-flessibbiltà tippermetti lill-appellanti li jkollhom kontroll akbar fuq l-esperjenza tas-smigħ tagħhom u tiżgura li l-bżonnijiet tagħhom ikunu akkomodati. Kemm jekk tattendi personalment jew online, din l-applikazzjoni għandha l-għan li tipprovdi mod aċċessibbli u effiċjenti biex tiffaċilita l-proċeduri tas-smigħ.

Ladarba d-dettalji jiġu vverifikati, tintbagħat notifika lill-appellant bid-data, il-ħin u l-post tas-seduta quddiem l-arbitru. Jekk l-appellant ikun talab li jingħaqad f’seduta tal-appell online, tintbagħatlu notifikazzjoni b’email fejn tindika d-data, l-ħin u l-link biex jissieħeb għas-seduta online.

Biex tipprepara għas-seduta tal-appell, huwa importanti li tiġbor l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni rilevanti kollha, inkluż kwalunkwe evidenza li tappoġġja l-każ tiegħek. Dan jista’ jinkludi rekords mediċi, rekords ta’ impjieg, u dokumentazzjoni oħra li turi l-eliġibilità tiegħek.

Matul il-proċess tal-appelli, bord tal-appelli indipendenti jirrevedi l-evidenza u jagħmel determinazzjoni finali dwar il-każ tiegħek. Il-bord tal-appelli se jqis l-informazzjoni rilevanti kollha, inkluża d-deċiżjoni bil-miktub, it-talba tiegħek għal rikonsiderazzjoni, u kwalunkwe evidenza addizzjonali li tkun ipprovdejt. Il-bord tal-appell jista’ wkoll jitolbok biex tidher fis-seduta personalment biex twieġeb għall-mistoqsijiet u tipprovdi informazzjoni addizzjonali.

Għaldaqstant, jekk l-applikazzjoni tiegħek għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali tkun ġiet miċħuda, il-proċess tal-appelli jagħtik opportunità li l-każ tiegħek jiġi rivedut minn bord tal-appelli indipendenti. Billi tifhem il-proċess, tipprepara sew, u tippreżenta każ konvinċenti, tista’ żżid iċ-ċansijiet tiegħek ta’ suċċess fil-proċess tal-appelli.