Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Nifhmu l-Proċess tal-Appelli tas-Sigurtà Soċjali

01/05/2023 | Aħbar Riċenti

Is-Sistema tas-Sigurtà Soċjali f’Malta tipprovdi varjetà ta’ benefiċċji liċ-ċittadini u lir-residenti eliġibbli, fosthom hemm il-pensjonijiet tal-irtirar, benefiċċji tal-qgħad, u benefiċċji tad-diżabilità. Madankollu, mhux kull applikazzjoni għall-benefiċċji hija approvata. Jekk l-applikazzjoni tiegħek tkun ġiet miċħuda, tista’ tkun eliġibbli biex tappella d-deċiżjoni permezz tal-proċess tal-appelli. Li tifhem il-proċess tal-appelli jista’ jgħinek tipprepara u jagħtik l-aħjar ċans li tbiddel id-deċiżjoni b’suċċess.

Jekk l-applikazzjoni tiegħek għall-benefiċċji tkun ġiet miċħuda, inti tirċievi deċiżjoni bil-miktub li tispjega r-raġuni għar-rifjut. Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandek id-dritt li tappella. L-ewwel pass fil-proċess tal-appelli huwa li tintalab konsiderazzjoni mill-ġdid tad-deċiżjoni mis-Sistema tas-Sigurtà Soċjali. Din it-talba għandha tiġi sottomessa bil-miktub fi żmien tletin (30) jum mid-data tad-deċiżjoni.

Biex tipprepara għas-seduta tal-appell, huwa importanti li tiġbor l-informazzjoni u d-dokumentazzjoni rilevanti kollha, inkluż kwalunkwe evidenza li tappoġġja l-każ tiegħek. Dan jista’ jinkludi rekords mediċi, rekords ta’ impjieg, u dokumentazzjoni oħra li turi l-eliġibilità tiegħek.

Matul il-proċess tal-appelli, bord tal-appelli indipendenti jirrevedi l-evidenza u jagħmel determinazzjoni finali dwar il-każ tiegħek. Il-bord tal-appelli se jqis l-informazzjoni rilevanti kollha, inkluża d-deċiżjoni bil-miktub, it-talba tiegħek għal rikonsiderazzjoni, u kwalunkwe evidenza addizzjonali li tkun ipprovdejt. Il-bord tal-appell jista’ wkoll jitolbok biex tidher fis-seduta personalment biex twieġeb għall-mistoqsijiet u tipprovdi informazzjoni addizzjonali.

Għaldaqstant, jekk l-applikazzjoni tiegħek għall-benefiċċji tas-sigurtà soċjali tkun ġiet miċħuda, il-proċess tal-appelli jagħtik opportunità li l-każ tiegħek jiġi rivedut minn bord tal-appelli indipendenti. Billi tifhem il-proċess, tipprepara sew, u tippreżenta każ konvinċenti, tista’ żżid iċ-ċansijiet tiegħek ta’ suċċess fil-proċess tal-appelli.