Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Rappurtar ta’ Mewt ta’ Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali: L-Importanza ta’ Rappurtar f’waqtu

01/07/2023 | Aħbar Riċenti

Li titlef lil xi ħadd maħbub hija esperjenza diffiċli, u fost l-isfidi emozzjonali, jeħtieġ li jiġu indirizzati ċerti responsabbiltajiet amministrattivi. Meta benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali jmut, huwa importanti li tirrapporta l-mewt tiegħu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fil-inqas ħin possibbli. In-nuqqas li tagħmel dan jista’ jwassal għal diffikultajiet, bħal li jkollok tħallas lura benefiċċji mħallsa żejjed jew li titlef il-benefiċċji tas-superstiti tas-Sigurtà Soċjali.

Iridu jiġu segwiti ċerti proċeduri meta jsir rappurtar ta’ mewt ta’ benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali. Il-metodu primarju ta’ rappurtar huwa billi tissottometti kopja taċ-ċertifikat oriġinali tal-mewt li jservi bħala evidenza tal-mewt tal-individwu. Peress li dan id-dokument uffiċjali jista’ jieħu bejn 3 u 6 ġimgħat biex joħroġ jiġi aċċettat ukoll iċ-ċertifikat tad-dfin maħruġ mill-Kappillan. Ir-rappurtar fil-inqas ħin possibbli tal-mewt huwa kruċjali biex jiġi evitat il-kontinwazzjoni involontarja tal-pagamenti tal-benefiċċji u biex jinbdew azzjonijiet meħtieġa tas-superstiti li jista’ jkun hemm. Il-mewt tista’ tiġi rrapurtata minn kwalunkwe persuna li tiġi mill-mejjet, sakemm din tippreżenta ċertifikat oriġinali tal-mewt.

In-nuqqas li tirrapporta l-mewt ta’ benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali jista’ jwassal għal kwistjonijiet sinifikanti. L-ewwelnett, peress li l-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali ġeneralment jitħallsu bil-quddiem, kwalunkwe ħlas riċevut wara l-mewt tal-benefiċjarju irid jiġi mitħallas lura. Huwa essenzjali li tevita li tirċievi benefiċċji maħsuba għal individwu mejjet.

It-tieni nett, ir-rappurtar tal-mewt huwa kruċjali għas-superstiti li apparti li huma responsabbli li jirrapurtaw il-mewt, jistgħu jkunu eliġibbli għall-benefiċċji tas-superstiti tas-Sigurtà Soċjali. Biex tiddetermina l-eliġibilità għall-benefiċċji tas-superstiti tas-Sigurtà Soċjali, l-individwi għandhom jirrappurtaw il-mewt lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Ir-rappurtar tal-mewt jibda wkoll il-proċess tal-applikazzjoni, li jippermetti li s-superstiti potenzjali jibdew it-talba tagħhom.

Huwa importanti ħafna, li f’każ li l-konjuġi ħajja li tista tkun eliġibbli għall-benefiċċji, id-dettalji tal-kont tal-bank provdut għal kwalunkwe ħlasijiet, ma jkunx kont konġunt mal-benefiċċjaru mejjet. Dawn il-kontijiet jiġi magħluqin awtomatikament mill-bank involut, hekk kif tiġi rrapurtata l-mewt.

Minbarra r-rappurtar tal-mewt lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, l-imwiet taċ-ċittadini Maltin iridu jkunu reġistrati wkoll ma’ Identity Malta. Din ir-reġistrazzjoni tiżgura li r-rekords uffiċjali kollha jiġu aġġornati kif xieraq u tevita kwalunkwe kumplikazzjonijiet potenzjali relatati ma’ kwistjonijiet legali u amministrattivi.

Billi jinnotifikaw lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, l-individwi jistgħu jevitaw kwistjonijiet legali li jirriżultaw mill-kontinwazzjoni tal-ħlasijiet tal-benefiċċji wara li benefiċjarju jgħaddi. Barra minn hekk, is-superstiti potenzjali jistgħu jibdew il-proċess ta’ applikazzjoni għall-benefiċċji tas-superstiti tas-Sigurtà Soċjali, u jipprovdulhom l-appoġġ finanzjarju li jista’ jkollhom bżonn matul żmien ta’ sfida. Ftakar, fi żminijiet ta’ telf, huwa essenzjali li jiġu indirizzati kemm l-aspetti emozzjonali kif ukoll dawk amministrattivi, filwaqt li tiżgura tranżizzjoni bla xkiel għall-partijiet kollha involuti.

Tista’ tagħmel rapport ta’ mewt ta’ benefiċjarju ta’ Sigurtà Soċjali online jew iżżur ċentru ta’ servizz.gov.