Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Servizz tal-Customer Care

Servizz tal-Customer Care ipprovdut mill-Kunsilli Lokali f’Malta

Kunsill Lokali ta’ Birżebbuġa
1, Dar Birżebbuġa, Triq Santa Marija, Birżebbuġa BBG1651
Żona Koperta: Birżebbuġa
Ħin ta’ Ftuħ: 08:00 – 12:00 nhar ta’ Tlieta

Kunsill Lokali tal-Gudja
88, Triq Raymond Caruana, Il-Gudja GDJ 1010
Żona Koperta: Il-Gudja
Ħin ta’ Ftuħ: 08:00 – 12:00 nhar ta’ Tnejn

Kunsill Lokali tal-Marsa
173, Pont San Tumas, Marsa MRS 1817
Żona Koperta: Il-Marsa
Ħin ta’ Ftuħ: 08:30 – 13:30 nhar ta’ Tlieta

Kunsill Lokali tal-Mellieħa
126, Triq il-Mitħna l-Ġdida, Il-Mellieħa MLĦ 1107 (dħul minn Triq il-Madonna ta’ Fatima)
Żona Koperta: Il-Mellieħa
Ħin ta’ Ftuħ: 08:00 – 12:00 nhar ta’ Erbgħa u nhar ta’ Ġimgħa

Servizz tal-Customer Care ipprovdut mill-Uffiċċji Distrettwali f’Għawdex

Uffiċċju Distrettwali tan-Nadur
43, Triq il-Kappillan, Nadur NDR 1053
Żoni Koperti: Għajnsielem, In-Nadur, Il-Qala
Ħinijiet tal-ftuħ: 08:00 – 14:00 mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Uffiċċju Distrettwali tar-Rabat, Għawdex (Victoria)
Ċentru Amministrattiv, Pjazza San Franġisk, Ir-Rabat, Għawdex (Victoria) VCT 1335
Żoni Koperti: Il-Fontana, L-Għarb, L-Għasri, Ta’ Kerċem, Il-Munxar, San Lawrenz, Ta’ Sannat, Victoria,
Ix-Xagħra, Ix-Xewkija, Ħaż-Żebbuġ
Ħinijiet tal-ftuħ: 08:00 – 14:00 mit-Tnejn sal-Ġimgħa

Servizz Estiż għall-Kunsilli Lokali

Kunsill Lokali tal-Qala
Ċentru Ċiviku Qala, Triq l-Isqof Mikiel Buttigieg, Il-Qala QLA 1040
Żona Koperta: Il-Qala
Ħin tal-ftuħ: b’appuntament – ċempel fuq 21552555 jew ibgħat email fuq qala.lc@gov.mt

Kunsill Lokali Ta’ Sannat
Kunsill Lokali Ta’ Sannat, Triq Sannat, Ta’ Sannat SNT 9020
Żona Koperta: Ta’ Sannat
Ħin tal-ftuħ: b’appuntament – ċempel fuq 21554747 jew ibgħat email fuq sannat.lc@gov.mt

Kunsill Lokali Tax-Xagħra
Kunsill Lokali Tax-Xagħra, Vjal 8 ta’ Settembru, Ix-Xagħra XRA 9021
Żona Koperta: Ix-Xagħra
Ħin tal-ftuħ: b’appuntament – ċempel fuq 21563737 jew ibgħat email fuq xaghra.lc@gov.mt

Kunsill Lokali Tax-Xewkija
2, Triq it-Torri Tingi, Ix-Xewkija XWK 2231
Żona Koperta: Ix-Xewkija
Ħin tal-ftuħ: b’appuntament – ċempel fuq 21565719 jew ibgħat email fuq xewkija.lc@gov.mt