Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Allowance għal Tfal fil-Kura

Servizz ta’ Foster Care – Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċju

 

FCATaperingMT

Dettalji tal-Ġenituri Adottivi

Applikant/a

Stat Ċivili
Kellek bdil fl-Istat Ċivili?

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja
Stat Ċivili

Dettalji ta’ Kuntatt

Tfal li għalihom qed issir it-talba

Dan il-Benefiċċju jista' jintalab meta tkun iffinalizzata l-adozzjoni tal-wild/ulied u tkun diġà għaddejt id-dokumenti relatati tal-proċess kollu tal-adozzjoni lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. L-applikant/a j/trid i/tkun tirċievi Allowance tat-Tfal għal Fostering għal mill-anqas erba’ (4) snin biex tkun eliġibbli.

Tfal taħt il-21 sena
Kien hemm xi tibdil fuq iċ-Ċertifikat tat-Twelid?
Żid it-Tieni Tifel/Tifla

Tieni Tifel/Tifla

Kien hemm xi tibdil fuq iċ-Ċertifikat tat-Twelid?
Żid it-Tielet Tifel/Tifla

Tielet Tifel/Tifla

Kien hemm xi tibdil fuq iċ-Ċertifikat tat-Twelid?

Dokumentazzjoni Meħtieġa

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data