Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q
Dipartiment tas-Sigurta Socjali

Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali)

Id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) huwa responsabbli għall-attivitajiet kollha dwar is-sigurtà soċjali li jinkludu (iżda mhux limitati) l-implimentazzjoni u l-eżekuzzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). L-iżvilupp strateġiku tal-politika u l-istandards lokali fil-qasam tas-sigurtà soċjali u l-funzjoni tal-ġestjoni tal-bidla għall-implimentazzjoni tar-riformi fis-sistema tas-sigurtà soċjali jaqgħu wkoll taħt il-mandat tiegħu. Responsabbiltajiet oħra jinkludu l-iżviluppi ta’ monitoraġġ u d-Direttivi implimentattivi tal-Unjoni Ewropea u jwettqu dmirijiet oħra relatati mal-impenji ta’ Malta fil-Kunsill tal-Ewropa. Funzjoni importanti hija li biex jiġi żgurat li d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jipproċessa kull pretensjonijiet ta’ benefiċċju b’mod korrett u fil-ħin lil benefiċjarji eliġibbli fi ħdan il-parametri tad-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) u f’konformità mar-regolamenti Ministerjali u Dipartimentali. Id-Direttur Ġenerali (Sigurtà Soċjali) huwa responsabbli għall-immaniġġjar effettiv tal-persunal fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu biex jiżgura livelli sodisfaċenti ta’ prestazzjoni morali u effiċjenti.

Direttur (Benefiċċji Kontributorji)

Id-Direttur (Benefiċċji Kontributorji) huwa prinċipalment responsabbli għall-attivitajiet kollha relatati mal-Benefiċċji Kontributorji, inkluż (iżda mhux limitat) għall-valutazzjoni u ħlas ta’ benefiċċji tas-sigurtà soċjali, pensjonijiet u allowances skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Responsabbiltà oħra hija dik li jiżgura li r-regolamenti , il-programmi u l-attivitajiet tas-sigurtà soċjali tal-Ministeru jkunu koerenti u konsistenti mar-regolamenti kollha tal-Gvern Malti. Responsabbiltajiet oħra jinkludu l-iffaċilitar tal-eċċellenza u l-iżgurar li jiġu mdaħħla fil-ħin kull informazzjoni u prattiċita dwar benefiċċji tas-sigurtà soċjali kif meħtieġ, filwaqt li jimplimenta, jesegwixxi u jikkontabilizza wkoll id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Id-Direttur (Benefiċċji Kontributorji) huwa responsabbli għall-immaniġġjar effettiv tal-persunal fil-qasam ta’ responsabbiltà tiegħu biex jiżgura livelli sodisfaċenti ta’ prestazzjoni morali u effiċjenti.

 

Agħfas hawn biex tara l-Istruttura Organizzattiva tal-Uffiċċju tad-Direttur Ġenerali murija grafikament.