Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Espandi l-Għarfien tas-Sigurtà Soċjali tiegħek b’dawn l-Erbgħa Termini

01/10/2022 | Aħbar Riċenti

Aħna nistinkaw biex nispjegaw il-benefiċċji u s-servizzi tagħna billi nużaw lingwaġġ sempliċi u faċli biex jinftiehem. L-impenn tagħna lejn Kitba Ċara jeħtieġ li nikkomunikaw l-informazzjoni b’mod ċar b’mod li l-pubbliku jkun jista’ jifhem u juża. Dan jista’ jkun partikolarment ta’ sfida meta nitkellmu dwar kwistjonijiet kkumplikati tas-Sigurtà Soċjali.

Ħu mument biex titgħallem ftit termini u akronimi komuni tas-Sigurtà Soċjali!

Allowance       

Kull allowance li titħallas taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (KAP. 318).

Appell (Dritt ta’ Appell)          

Applikant jew benefiċjarju jirċievi ittra ta’ spjegazzjoni kull meta d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jieħu deċiżjoni rigward l-eliġibbiltà għall-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali tiegħu/tagħha. Jekk dik il-persuna ma taqbilx mad-deċiżjoni, għandha d-dritt tappella dik id-deċiżjoni.

Applikant        

Applikant jista’ japplika għal benefiċċju tas-sigurtà soċjali jew jitlob servizz billi juża l-applikazzjonijiet jew is-servizzi online jekk wieħed ikollu e-ID valida. Inkella wieħed jista’ jagħżel li jżur wieħed miċ-ċentri tas-servizz.gov fejn Rappreżentant Awtorizzat japplika jew jitlob servizz f’isem l-applikant jew il-benefiċjarju.

Applikazzjoni Proċessata        

Applikazzjoni Proċessata – Data meta l-Applikazzjoni għall-Benefiċċju tiġi proċessata (ivvalutata).

 

Our Customer Care Team is ready to help.

Contact Us: contactdss.gov.mt