Espandi l-Għarfien tas-Sigurtà Soċjali tiegħek b’dawn l-Erbgħa Termini

13/09/2022 | Aħbar Riċenti

Aħna nistinkaw biex nispjegaw il-benefiċċji u s-servizzi tagħna billi nużaw lingwaġġ sempliċi u faċli biex jinftiehem. L-impenn tagħna lejn Kitba Ċara jeħtieġ li nikkomunikaw l-informazzjoni b’mod ċar b’mod li “l-pubbliku jkun jista’ jifhem u juża.” Dan jista’ jkun partikolarment ta’ sfida meta nitkellmu dwar kwistjonijiet kkumplikati tas-Sigurtà Soċjali.

Ħu mument biex titgħallem ftit termini u akronimi komuni tas-Sigurtà Soċjali!

Armla Attwali 

Konjuġi li jibqa’ jgħix, sew armla sew armel, ta’ koppja miżżewġa jew li kien/et f’ koabitazzjoni minnufih qabel ma jormol kien miżżewweġ mal-konjuġi li jmut u kellu jedd legali għall-manteniment mill-konjuġi l-ieħor.

Bonus Addizzjonali magħruf ukoll bħala l- Bonus speċjali ta’ kull ġimgħa (SPBO)

Filwaqt li l-impjegati jirċievu l-bonus addizzjonali tagħhom f’Marzu u Settembru, il-benefiċjarji huma intitolati għal żewġ terzi ta’ dan il-bonus u jinħareġ ma’ kull ħlas tal-pensjoni, kull erba’ ġimgħat minflok f’Marzu u Settembru.

Aġent  

Aġent reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa awtorizzat bil-kunsens tal-Applikant jew tal-Benefiċjarju biex jaġixxi f’isimhom meta jżur ċentru ta’ servizz.gov.

Amministratur

Amministratur irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa awtorizzat li jaġixxi f’isem l-Applikant jew il-Benefiċjarju meta jżur ċentru ta’ servizz.gov.