Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

FAQs relatati mal-mewt ta’ Benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali

01/02/2024 | Aħbar Riċenti

1. X’għandu jsir f’każ ta’ mewt ta’ persuna f’Malta?

Kulħadd jista’ jirreġistra mewt li seħħet f’Malta u din tista’ ssir personalment f’wieħed mill-uffiċċji tar-Reġistru Pubbliku. Waqt tali żjara, il-karta tal-identità tal-mejjet tkun trid tiġi rritornata. Għalhekk, huwa rakkomandabbli li qraba/ħbieb tal-mejjet jagħmlu kopja tal-karta tal-identità.

2. X’għandu jsir meta benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali jmut?

Wieħed għandu jibgħat kopja taċ-ċertifikat oriġinali tal-mewt jew tad-dfin online lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jew iżur l-eqreb ċentru ta’ servizz.gov. Il-mewt tista’ tiġi rrappurtata minn kulħadd, sakemm iċ-ċertifikat oriġinali tal-mewt jew iċ-ċertifikat tad-dfin ikun disponibbli.

3. X’inhuma l-konsegwenzi tan-nuqqas li tirrapporta l-mewt ta’ benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali?

In-nuqqas li jirrapporta l-mewt ta’ benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali jista’ jkollu konsegwenzi serji.

  • Benefiċċji tas-sigurtà soċjali mħallsa permezz ta’ kreditu dirett fil-kont bankarju tal-mejjet jew ċekkijiet imsarrfa wara l-mewt tal-benefiċjarju mhumiex dovuti u jridu jitħallsu lura lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) mill-konjuġi jew werrieta.
  • Tkompli tirċievi pagamenti ta’ l persuna mejta huwa reat u jwassal għall-prosekuzzjoni.
  • Jista’ jitlef id-dritt lis-superstiti potenzjali l-eliġibilità għall-pensjoni tar-romol fin-nuqqas li tiġi rrapporta mewt.

4. X’inhu l-ewwel pass biex tapplika għall-benefiċċji tas-superstiti tas-Sigurtà Soċjali?

Ir-rappurtar ta’ mewt huwa l-pass inizjali. Il-pass sussegwenti huwa n-notifika tal-pensjoni tar-romol maħruġa mid-DSS, li teħtieġ l-għoti ta’ numru tal-kont tal-IBAN li jappartjeni biss lill-konjuġi superstiti.

5. X’jiġri jekk id-data tal-mewt tikkoinċidi ma’ ħlas tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali?

Jekk id-data tal-mewt tikkoinċidi mad-data tal-pagament, ma jinħoloq ebda ħlas żejjed. Madankollu, jekk il-benefiċjarju rċieva pagament wara d-data tal-mewt jew kwalunkwe xahar ta’ wara, dak il-pagament jitqies bħala ħlas żejjed u jkollu jitħallas lura lid-DSS mill-konjuġi jew mill-werrieta.

6. X’jiġri mir-rata ta’ pensjoni taż-żwieġ jekk il-konjuġi jmut?

Jekk il-konjuġi tal-pensjonant imut, ir-rata tal-pensjoni tinbidel għal persuna waħedha. Madankollu, ir-rata tal-pensjoni ma tinbidilx f’xi każijiet.

7. Jistgħu l-eredi jitolbu li jirċievu l-bilanċ tal-Benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali?

Kwalunkwe arretrati pendenti dovuti lill-benefiċjarju mejjet jistgħu jintalbu mill-werrieta billi jimlew u jissottomettu l-applikazzjoni online.