Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Għotja lill-Persuni li ma jikkwalifikawx għall-Pensjoni Kontributorja

 

Għotja lill-Persuni li ma jikkwalifikawx għall-Pensjoni Kontributorja

Dettalji tal-Applikant/a

Stat Ċivili

Dettalji ta’ Kuntatt


Dettalji ta’ meta u fejn ħdimt

Żid Impjieg
Żid Impjieg
Żid Impjieg


Dettalji dwar il-Kont tal-Bank


Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 318 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

L-Għotja għandha tiġi ddepożitata l-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.L-applikazzjoni hija sottomessa minn

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data

Maximum file size: 5MB