Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet Neqsin

Ħlas ta’ Kontribuzzjonijiet Neqsin

Kontroll tal-Eliġibilità

Inti residenti Malta?
Int mhux eliġibbli biex tapplika. Din l-applikazzjoni tapplika biss għal residenti Maltin.
Int mhux eliġibbli. Din tapplika biss għal applikanti ta’ bejn 59 u 64 sena.
Int mhux eliġibbli. Din tapplika biss għal residenti Maltin li għalqu 59 sena iżda ma għalqux 65 sena u li għadhom f’impjieg bi qligħ.

Dettalji tal-Applikant

Stat Ċivili

Dettalji ta’ Kuntatt


Int Omm?

F’każ li l-Applikanta tkun ukoll omm

Xi darba waqaft mix-xogħol biex tieħu ħsieb l-ulied?
Dħalt lura għax-xogħol bi qligħ wara li kibru l-ulied?

Preżentement Int Impjegat/a jew Timpjega Lilek Innifsek?
Inti trid tħallas kontribuzzjonijiet retrospettivi biex tkun tista’ tirtira qabel l-età tal-irtirar tiegħek?
Minbarra l-età tal-irtirar, hemm data oħra meta beħsiebek tieqaf taħdem u tħallas il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali?
Kont tgħix barra minn Malta?

F’każ li l-Applikant/a kien/et j/tgħix barra minn Malta

[+] żid
[+] żid

Int ġieli ħdimt f’wieħed minn dawn il-pajjiżi – Awstralja, Kanada, ir-Renju Unit, New Zealand jew f’xi pajjiż membru tal-EU?
[+] żid
[+] żid

L-applikazzjoni hija sottomessa minn

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data

Maximum file size: 2MB