Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Il-Kustodja

01/07/2024 | Aħbar Riċenti

Il-Kustodja hija r-relazzjoni legali bejn gwardjan u persuna li ma tistax tmexxi l-affarijiet tagħha stess minħabba inkapaċità mentali jew fiżika. Ir-regoli u l-proċeduri għall-ħatra ta’ gwardjan, kif ukoll id-drittijiet u d-dmirijiet tal-gwardjan, huma deskritti fl-Att Nru XXIV tal-2012. L-att jinkludi dispożizzjonijiet għall-ħatra ta’ gwardjan għall-minuri kif ukoll għall-adulti li ma jistgħux jimmaniġġjaw. l-affarijiet tagħhom stess minħabba inkapaċità mentali jew fiżika. Jispeċifika l-kriterji li jridu jiġu ssodisfati biex persuna tinħatar bħala gwardjan u l-proċeduri biex tiġi kkontestata l-ħatra ta’ gwardjan.

Għan ewlieni tal-att huwa li jiżgura li d-drittijiet u l-interessi tal-persuna taħt kustodja jkunu rispettati u protetti. Għandu l-għan li jipprovdi qafas legali li jippermetti lil persuni li ma jistgħux jimmaniġġjaw l-affarijiet tagħhom stess biex jagħmlu dan b’mod effettiv, filwaqt li jiżguraw ukoll li d-drittijiet tagħhom ikunu rispettati u mħarsa.

L-att jistabbilixxi d-drittijiet u d-dmirijiet tal-gwardjan minbarra li jistabbilixxi r-regoli u l-proċeduri għall-ħatra tagħhom. Jistabbilixxi s-setgħat u d-dmirijiet tal-gwardjani fir-rigward tal-persuna fil-kura tagħhom, kif ukoll ir-rekwiżiti għall-ġestjoni tal-proprjetà u l-assi tal-persuna.

L-att jiddeskrivi wkoll il-proċeduri għall- kontestazzjoni tal-ħatra ta’ gwardjan u jispeċifika l-kriterji li jridu jiġu ssodisfati biex persuna tinħatar bħala gwardjani. L-att jipprovdi wkoll għas-superviżjoni tal-qorti tal-gwardjani u jistabbilixxi s-setgħat u d-dmirijiet tal-qorti fir-rigward tal-kustodja.

Jekk trid tkun taf aktar dwar il-kustodja u kif tapplika, nirrakkomandaw li żżur il-website guardianship.gov.mt. Din il-website tipprovdi informazzjoni dwar il-kustodja, min jista’ japplika għaliha, u kif jaħdem il-proċess tal-applikazzjoni. Hija riżors imprezzabbli għal kull min hu interessat li jitgħallem aktar dwar dan l-arranġament legali importanti.