Logo
Logo
 • MT
 • EN

Allowance Supplimentari – Kap tal-Familja (Persuna Waħedha / Koppja)

Ħarsa ġenerali

L-Allowance Supplimentari tista’ tingħata lil persuna li għandha dħul baxx u li ma tkunx qed tirċievi Allowance tat-Tfal. Din l-allowance hija maħsuba sabiex tgħin lill-persuna eliġibbli tlaħħaq mar-rekwiżiti tad-dħul tagħha.

X’se tingħata

Il-pagamenti għal din l-Allowance jitħallsu kull 13-il ġimgħa bil-quddiem.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • L-applikant għandu jkun residenti ta’ Malta għal mill-inqas 3 xhur qabel id-data tal-applikazzjoni
 • Persuna waħedha li hija Kap tal-Familja u li bħalissa qed tirċievi Assistenza Soċjali jew Assistenza dwar Diżimpjieg jew kwalunkwe tip ta’ Pensjoni Kontributorja / Mhux Kontributorja jew Assistenza għal Diżabilità
 • Persuna waħedha li hija Kap tal-Familja u li hija mpjegata jew hija pensjonanta impjegata
 • Persuna li għadha fl-istess dar mal-konjuġi / sieħeb jew sieħba tagħha
 • Id-dħul totali li għandu jiġi kkalkulat m’għandux jaqbeż €14,058 fil-każ ta’ koppja u €9,961 fil-każ ta’ persuna waħedha
 • Il-limitu tad-dħul huwa bbażat fuq id-dħul u l-emolumenti datati b’lura b’sentejn mid-data tal-intitolament, id-dħul minn Pensjoni Barranija tas-sena preċedenti u d-dħul minn Pensjoni Lokali tas-sena kurrenti

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Kopja tal-karta tal-identità minn żewġ naħat
 • Irċevuti tal-Kera (jekk tħallas il-kera)
 • Kontijiet tal-Elettriku (bħala prova li l-applikant huwa Kap tal-Familja speċjalment jekk persuni oħra huma rreġistrati fl-istess indirizz)
 • Dikjarazzjoni b’liema mezzi qed jgħix/tgħix l-applikant/a jekk l-ebda benefiċċju mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali qed jinħareġ
 • Dikjarazzjoni ta’ kwalunkwe dħul li jaqla’ fis-sena relevanti
 • Slips tal-pensjoni barranija
 • Dikjarazzjoni tad-dħul mill-kera (fil-każ li l-applikant jirċievi l-kera)

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

Font Resize
Contrast