Allowance ta’ Ltim

Ħarsa ġenerali

L-Allowance ta’ Ltim tista’ tingħata lil persuna li tkun fdata bil-kura tat-tfal, f’każ li l-ġenituri tagħhom ikunu mejtin.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

X’se tingħata

Il-Ħlas tal-Allowance ta’ Ltim titħallas kull erba’ (4) ġimgħat bil-quddiem.

Din l-allowance titħallas sakemm it-tfal jagħlqu sittax-il (16) sena.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Persuna li tkun fdata bil-kura tat-tfal, f’każ li l-ġenituri tagħhom ikunu mejtin.
  • Wieħed mill-ġenituri kien irreġistrat taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).
  • Wieħed mill-ġenituri kien ċittadin ta’ Malta qabel mewtu.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Dikjarazzjoni tal-Applikant/a u jekk applikabbli, tal-konjuġi. Ikklikkja hawn biex tniżżel id dikjarazzjoni.
  • Digriet tal-Qorti fir-rigward tal-kustodja tat-tfal.

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.