Benefiċċju għall-Adozzjoni

Ħarsa ġenerali

Il-Benefiċċju għall-Adozzjoni jista’ jingħata lil kull persuna li adottat tifel/tifla.

X’ser jingħata

Il-ħlas tal-Benefiċċju għall-Adozzjoni huwa ta’ 14 –il ġimgħa.

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Applikant irid ikun ta’ ċittadinanza Maltija jew miżżewweġ/jikkoabita ma’ ċittadin Malti, ikun ċittadin ta’ Stat Membru tal-Unjoni Ewropea, ċittadin ta’ pajjiż membru taċ-Ċarter Soċjali Ewropew, jew għandu status ta’ refuġjat u ordinarjament jirrisjedi f’Malta jew f’Għawdex
  • Applikant ma jridx ikun tħallas għall-leave tal-adozzjoni
  • Applikant jista’ ikun jaħdem għalih nnifsu (self-occupied)

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Ċertifikat ta’ Adozzjoni

Kif tapplika

L-applikazzjoni tal-Benefiċċju għall-Adozzjoni tista’ tiġi sottomessa ladarba jinħarġu d-dokumenti kollha ta’ adozzjoni jew fi żmien 6 xhur mid-data uffiċjali tal-adozzjoni tat-tifel/tifla skont kif stipulat fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Il-benefiċċju jew parti minnu, jista’ jintilef jekk l-applikazzjoni tasal tard.

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.