Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Assistenza għal Persuna b’Vista Batuta

Ħarsa ġenerali

Assistenza għall-Persuna b’Vista Batuta tingħata lil persuna li jkollha erbatax-il (14) sena jew aktar li hija kompletament jew parzjalment nieqsa mid-dawl.

X’ser jingħata

Assistenza għall-Persuna b’Vista Batuta titħallas kull erba’ (4) ġimgħat bil-quddiem.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • L-applikant jrid ikollu erbatax-il (14) sena jew aktar.
  • Applikant li kien eliġibbli għal Allowance għat-Tfal b’Diżabilità qabel l-età ta’ erbatax-il (14) sena xorta jista’ jiġi eżaminat minn bord mediku. 
  • Applikazzjoni għall-Assistenza għal Persuna b’Vista Batuta mhux soġġetta għal Test tal-Meżżi Kapitali. Għalhekk applikant jista’ jkun qed iwettaq xogħol bi qligħ. Minn Jannar 2022, l-applikant ma jsirlux test tal-meżżi tad-dħul fil-ġimgħa. Għalhekk kemm il-Meżżi Kapitali kif ukoll il-Meżżi tad-Dħul fil-Ġimgħa mhux se jiġu kkunsidrati.
  • Il-persuna tkun tbati mid-diżabilità qabel ma laħqet l-età ta’ sittin (60) sena.
  • Persuna li tkun diġà qed tirċievi il-ħlas għall-Assistenza għall-Persuna b’Vista Batuta li tagħlaq 60 sena, jkollha ir-rata tagħha miżjuda għall-ekwivalenti tar-rata tal-Pensjoni tal-Età.
  • Id-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 90 tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) japplikaw “Drittijiet Duplikati”, fejn benefiċjarju ma jistax jirċievi żewġ pensjonijiet; benefiċċji; assistenza jew allowance fl-istess ħin, iżda l-aħjar rata ta’ pensjoni; benefiċċju; assistenza jew allowance.
  • Bord Mediku jiddeċiedi jekk il-każ in kwistjoni jaqax fil-parametri mediċi għal ħlas ta’ din l-assistenza.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Rapport Mediku minn Speċjalista dwar il-Vista Batuta, li jista’ jitniżżel billi tikklikkja hawn.

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.