Pensjoni tal-Età

Ħarsa ġenerali

Il-Pensjoni ta’ l-Età tista’ tingħata lil persuna li tilħaq is-60 sena; ma jkollhiex biżżejjed Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa jew akkreditati biex tkun eliġibbli għal Pensjoni Kontributorja ta’ l-Irtirar u tissodisfa t-Test tal-Mezzi.

X’se tingħata

Il-Pensjoni ta’ l-Età titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Jekk applikant huwa miżżewweġ; f’unjoni ċivili; koabitazzjoni jew waħdu u li jirċievi l-Assistenza għal Diżimpjieg jew Assistenza Soċjali u jilħaq is-60 sena
 • Jekk il-konjuġi ta’ l-applikant tilħaq is-60 sena qabel il-kap tal-familja, tista’ tapplika għal Pensjoni tal-Età bi dritt tagħha stess sakemm il-kap tal-familja jilħaq l-età tal-pensjoni u jingħataw rata ta’ koppja
 • Meta persuna tasal għal 61 sena u tkun intitolata għal Pensjoni Kontributorja tas-Sigurtà Soċjali li tingħata b’rata aktar baxxa mir-rata ta’ koppja tal-Pensjoni tal-Età, l-applikant għandu japplika għad-differenza fl-Assistenza Soċjali/Pensjoni tal-Età
 • L-applikant għandu jissodisfa t-Test tal-Mezzi Kapitali. Ir-riżorsi kapitali għal koppja m’għandhomx jaqbżu €23,300 u €14,000 għal persuna waħda
 • Minn Jannar 2022, dawk li jkunu wirtu wara li bdew jirċievu l-pensjoni mhux kontributorja u jkunu ilhom jirċevuha għal mill-anqas ħames (5) snin, il-limitu tal-kapital huwa €50,000 għal miżżewġin u €30,000 għall-persuni waħidhom. Fuq l-istess parametri, donazzjonijiet sa total massimu ta’ €20,000 li jsiru lill-ulied b’mod formali u legali u anke donazzjoni tal-arja tal-propjetà tal-pensjonant, ser jibdew jiġu esklużi mill-kalkolu tal-kapital tal-pensjonant
 • Jekk koppja tirċievi Pensjoni tal-Età u l-konjuġi għandha/jkollha dritt għal Assistenza b’Diżabilità Severa, l-elegibilita’ tal-Pensjoni tal-Età tkun ikkalkulata fuq id-dħul tal-familja minbarra l-intitolament li tirċievi l-konjuġi bħala Għajnuna b’Diżabilità Severa
 • Kull dħul li ġej minn Kirjiet; Interessi Bankarji minn Kapital; Stokks u Ishma; Manteniment u kwalunkwe Dħul ieħor derivat, m’għandux jeċċedi r-rata massima ta’ Assistenza Soċjali jew Assistenza għal Diżimpjieg skont il-familja

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Kopja tal-karta tal-identità
 • Rendikont tal-kontijiet tal-Bank (kontijiet bankarji lokali u barranin)
 • Irċevuti tal-Kera (jekk tħallas il-kera)
 • Dokument dwar karozzi fil-pussess
 • Dokument dwar proprjetà fil-pussess
 • Jekk miżżewweġ/miżżewġa/unjoni ċivili / koabitazzjoni u konjuġi jew sieħeb/sieħba jaħdem/taħdem – kopja ta’ payslip
 • Jekk separati/iddivorzjati – kopja tal-kuntratt ta’ separazzjoni jew dokumenti tad-divorzju

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.