Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Pensjoni tal-Invalidità

Taħt il-Ftehim tas-Sigurtà Soċjali bejn Malta u l-Awstralja

Ħarsa ġenerali

Il-Pensjoni tal-Invalidità tista’ tingħata lil persuna li hija ċċertifikata bħala inkapaċi għal impjieg xieraq full-time jew part-time jew għal impjieg li taħdem għal rasha minħabba marda serja jew indeboliment fiżiku jew mentali, soġġett għall-kundizzjonijiet relattivi tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).

X’se tingħata

Il-Pensjoni tal-Invalidità titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinforma lill-applikant bil-miktub dwar ir-riżultat tat-talba. Ladarba li tingħata l-pensjoni, tiġi depożitata f’kont bankarju kif speċifikat mill-applikant fl-applikazzjoni.

Bis-saħħa tal-ftehim reċiproku, il-pensjonanti jingħataw pensjoni fuq bażi pro-rata skont in-numru ta’ kontribuzzjonijiet imħallsa f’Malta tul il-perjodu tax-xogħol kollu tagħhom f’Malta u l-Awstralja.

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

Persuna, li hija taħt l-età tal-irtirar, tista’ tkun eliġibbli għal Pensjoni tal-Invalidità jekk il-kriterji segwenti jkunu ssodisfati.

  • L-applikant għadu qed iwettaq attività bi qligħ (impjieg jew impjieg għar-rasu) jew biex jirċievi benefiċċji għall-mard għal żmien qasir/fit-tul minn Centrelink
  • L-applikant ġie ċċertifikat inkapaċi għal impjieg regolari xieraq fuq bażi full-time jew part-time minn Bord Mediku maħtur bil-liġi
  • L-inkapaċità msemmija hawn fuq hija meqjusa mill-Bord Mediku bħala li tipprojbixxi individwu minn impjieg full-time jew part-time regolari jew impjieg li taħdem għal rasha għal mhux aktar minn 3 snin u mhux inqas minn sena
  • Fid-data tat-talba għall-pensjoni tal-invalidità, l-applikant għandu mill-inqas 250 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali mħallsa u ħallas jew ikkredita mill-inqas medja ta’ 20 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali fis-sena mit-18 jew id-19-il sena skont il-każ li jkun (jew 1964/ 65) sad-data tat-talba

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Ċertifikati tat-twelid u żwieġ, f’każ jekk mhumiex irreġistrati fir-Reġistru Pubbliku ta’ Malta
  • Jekk min qed jagħmel it-talba qed jirċievi Pensjoni tas-Servizz minn kwalunkwe impjegatur preċedenti, dokument li jindika l-ammont oriġinali (l-ammont bħala l-ewwel ħlas) ta’ din il-pensjoni

Kif tapplika

Persuna residenti fl-Awstralja tista’ tapplika għall-Pensjoni tal-Invalidità billi timla l-applikazzjoni relattiva li tista’ titniżżel (verżjoni bl-ingliż biss) mill-website tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Alternattivament, din tista’ tinkiseb mill-uffiċċju Centrelink fl-Awstralja jew mill-Uffiċċji tal-Kummissjoni Għolja ta’ Malta fl-Awstralja.

Madankollu, huwa Centrelink li fl-aħħar għandu jgħaddi l-applikazzjoni lil Malta.

Mistoqsijiet Frekwenti

X’jiġri wara li persuna tapplika għal Pensjoni tal-Invalidità?

Malli jirċievi l-applikazzjoni, d-Dipartiment jivverifika l-kriterji ta’ eliġibbiltà għall-Pensjoni tal- Invalidità.  Jekk il-kundizzjonijiet tal-kontribuzzjoni huma sodisfatti, il-każ jiġi riferut lill-Bord Mediku għal valutazzjoni medika u, jekk il-kundizzjonijiet kollha huma sodisfatti, r-rata ta’ pensjoni applikabbli hija stabbilita.

Jekk talba għal Pensjoni tal-Invalidità tiġi miċħuda mill-Bord Mediku, persuna tista’ terġa’ tapplika?

Persuna tista’ terġa’ tapplika għal Pensjoni tal-Invalidità wara li tibda l-impjieg jew jekk tkun qiegħda, tirreġistra bħala persuna li qed tfittex xogħol mal-awtorità lokali tal-impjieg u jekk ikun ippruvat li l-kundizzjoni medika tagħha qed tiddeterjora. M’hemm l-ebda limitu kemm-il darba persuna tista’ terġa’ tapplika.

Il-persuna li tirċievi Pensjoni tal-Invalidità tkun għad trid tħallas il-kontribuzzjoni sa l-età tal-irtirar?

Le. F’dan il-każ, il-persuna tkun intitolata għal krediti tal-invalidità, li jibdew mid-data li tingħata Pensjoni tal-Invalidità sa l-età tal-irtirar tagħha.

Persuna li tirċievi Pensjoni tal-Invalidità tista’ taħdem?

Persuna ma tistax tidħol f’okkupazzjoni bi qligħ waqt li tirċievi Pensjoni tal-Invalidità. Jekk Pensjonant tal-Invalidità jerġa’ jaħdem, il-Pensjoni titwaqqaf immedjatament.

Persuna tirċievi rata aktar baxxa ta’ Pensjoni tal- Irtirar jekk l-ewwel tingħata Pensjoni tal-Invalidità?

L-għoti ta’ Pensjoni tal-Invalidità fiha nfisha ma taffettwax ħażin l-għoti ta’ Pensjoni tal-Irtirar, sakemm il-persuna ħallset jew ikkreditat il-kontribuzzjonijiet kollha sad-data tal-għoti tal-Pensjoni ta’ Invalidità.

X’jiġri wara li jiskadi l-perjodu tal-Pensjoni tal-Invalidità?

Meta jgħaddi l-perjodu tal-Pensjoni tal-Invalidità ta’ persuna, kemm jekk hu massimu ta’ 3 snin jew minimu ta’ sena, il-każ jiġi rivedut mill-ġdid malli jiskadi l-perjodu ta’ inkapaċità. 

Kif tinħadem ir-rata tal-Pensjoni tal-Invalidità ladarba jiġu sodisfatti l-kundizzjonijiet tal-kontribuzzjoni?

Ladarba l-medja tal-kontribuzzjoni annwali tkun stabbilita, persuna tkun intitolata għal Pensjoni tal-Invalidità b’rata fissa, skond jekk hija tirċevix pensjoni tas-servizz minn impjegatur preċedenti u skont l-istatus tagħha.

Hemm dritt li tappella għal deċiżjoni tal-Pensjoni tal-Invalidità?

Iva, jekk persuna ma taqbilx mad-deċiżjoni tad-Dipartiment, hija għandha d-dritt li tagħmel appell mal-Uffiċċju tal-Arbitru. Applikazzjoni online hija disponibbli.

Ċertifikazzjoni tal-Ħajja

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jitlob ċertifikazzjoni tal-ħajja fuq bażi regolari mill-benefiċjarji tiegħu li jgħixu barra minn Malta. Tintbagħat formola ta’ Ċertifikat tal-Ħajja lil kull persuna li tirċievi pensjoni jew benefiċċju. Din il-formola teħtieġ dikjarazzjoni mill-benefiċjarju, minn ‘next of kin’ nominat u minn xhud bi sfond professjonali. L-informazzjoni pprovduta fiċ-ċertifikat tal-ħajja tiżgura li l-informazzjoni miżmuma mid-Dipartiment tkun preċiża u aġġornata.

Uffiċċji tal-Kummissjoni Għolja Maltija fl-Awstralja

Kummissjoni Għolja Maltija – Canberra

38, Culgoa Circuit
O’Mailey A.C.T. (2606)
Australia
Tel – 001 262901724
Fax – 061 262902453
Email – maltahighcommission.canberra@gov.mt

Konsulat ta’ Malta – Melbourne

Suite 613, 6th Floor
343, Little Collins Street
Melbourne VIC 3000
Tel – 0061 (3) 9670 8427; (3) 9600 3953
Fax -0061 (3) 9670 9451
Email – maltaconsulate.melbourne@gov.mt (Generali)

Konsulat ta’ Malta – Sydney

Suite 10.04, Level 10
31 Market Street
Sydney NSW 2000
Tel – +61 (02) 9262 9500
Fax – +61 (02) 9264 4722
Email – maltaconsulate.sydney@gov.mt

CENTRELINK International Services

GPO Box 273
Hobart
Tasmania 7001
Australia
Tel – 0061 3 6222 3455
Fax – 0061 3 6222 2799
Email – international.services@centrelink.gov.au
Website – https://www.humanservices.gov.au/customer/dhs/centrelink