Benefiċċju ta’ Korriment

Ħarsa ġenerali

Il-Benefiċċju ta’ Korriment jista’ jingħata lil persuna reġistrata taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) u li ssofri dannu personali kkawżat minn inċident li jirriżulta minn jew waqt l-impjieg jew jekk taħdem għar-rasha. Persuna li żviluppat marda (marda marbuta max-xogħol) tista’ tkun intitolata għal Benefiċċju ta’ Korriment / Mard Industrijali.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

X’se tingħata

Il-Benefiċċju ta’ Korriment jitħallas kull ġimgħa. Il-ħlas tal-Benefiċċju ta’ Korriment jibda wara d-data tal-korriment u t-3 ijiem ta’ xogħol konsekuttivi. Id-data tal-ħsara u t-3 ijiem ta’ xogħol konsekuttivi għandhom jitħallsu kollha minn min iħaddem.

L-ewwel ħlas ma jinħariġx sakemm l-applikant ikun ġie eżaminat mill-Bord Mediku maħtur skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap 318.), sakemm il-persuna ma tirritornax għax-xogħol qabel jgħaddu għaxart ijiem mill-korriment.

Jekk persuna tkun iċċertifikata mill-Bord Mediku maħtur skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), li għadha mhix tajba għax-xogħol u tkun għaddiet sena mid-data tal-korriment, huwa mitlub li jiġi sottomess ċertifikat mediku kull ġimgħa sabiex jingħata l-Benefiċċju tal-Mard.

Jekk persuna tkun sofriet diżabilità permanenti minħabba korriment li jkun sar u wara 12-il xahar li jkun beda jirċievi l-Benefiċċju ta’ Korriment, tista’ tapplika għal Għotja għal Korriment, Pensjoni għal Korriment jew Pensjoni għal Invalidità b’applikazzjoni li tkun tinkludi rapport mediku dettaljat maħruġ minn speċjalista. Fir-rapport, l-ispeċjalista għandu jelenka s-severità tad-diżabilità. Il-każ imbagħad jiġi rivedut minn Bord Mediku maħtur skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), li jiddeċiedi dwar il-każ u l-perċentwali permanenti totali tad-diżabilità. Għal aktar informazzjoni dwar l-Għotja ta’ Korriment jew Pensjoni għal Korriment agħfas hawn.

Persuna li taħdem għal rasha tingħata Kreditu ta’ Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali f’każ li tkun qed tirċievi il-Benefiċċju għall-Korriment.

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Persuna li tkorri f’inċident waqt il-qadi ta’ dmirijietha, li jkun xekkel il-kapaċità tal-persuna li taħdem għal aktar minn 3 ijiem.

Kif tapplika

L-applikazzjoni u d-dokumenti meħtieġa għal Benefiċċju ta’ Korriment għandhom jaslu fid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali sa għaxart ijiem mid-data tal-korriment.

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.