Għotja għal Ċittadin Anzjan

Ħarsa ġenerali

L-Għotja għal Ċittadin Anzjan tingħata lil persuni li għandhom ħamsa u sebgħin (75) sena jew aktar u

 • li għadhom jgħixu fid-dar tagħhom stess jew mal-qraba tagħhom, jew
 • li jgħixu fi djar residenzjali privati li huma barra mill-iskema tal-Public Private Partnership.

X’se tingħata

L-Għotja għal Ċittadin Anzjan hija pagament ta’ darba u titħallas kull sena.

L-ammont ta’ tliet mitt ewro (€300) jitħallas lil dawk l-anzjani li jkollhom bejn ħamsa u sebgħin (75) sena sa disgħa u sebgħin (79) sena fl-1 ta’ Jannar tas-sena kurrenti, jew fuq bażi pro-rata mid-data tal-għeluq il-ħamsa u sebgħin (75) sena sa l-aħħar tas-sena kurrenti.

Mill-1 ta’ Jannar 2024, l-anzjani li jkollhom tmenin (80) sena jew aktar, l-għotja li tingħata hija ta’ erba’ mija u ħamsin ewro (€450).

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Persuni li huma ċittadini Maltin li jgħixu b’mod permanenti fir-residenza tagħhom stess f’Malta jew Għawdex.
 • Persuni li huma ċittadini Maltin li jgħixu mal-qraba tagħhom fir-residenza tagħhom f’Malta jew Għawdex.
 • Persuni li jgħixu fi djar residenzjali privati, li huma barra mill-iskema tal-Public Private Parternship.
 • Barranin li għandhom residenza permanenti f’Malta u huma ta’ nazzjonalità Awstraljana / Kanadiża jew membri tal-Unjoni Ewropea, Kunsill tal-Ewropa jew Żona Ekonomika Ewropea. Barranin li ma jkollhomx in-nazzjonalitajiet imsemmija mhumiex eliġibbli għall-Għotja għal Ċittadin Anzjan anke jekk ikollhom residenza permanenti f’Malta jew Għawdex.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Persuni li n-numru tal-Karta tal-Identità tagħhom tispiċċa bl-ittra ‘A’ jew ‘P’ għandhom jipprovdu kopja tal-Karta tal-Identità.
 • Żgura li d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati sabiex tirċievi ħlasijiet b’depożitu dirett f’bank. In-numru tal-IBAN għandu jkun kont lokali tat-tfaddil jew kurrenti u mhux kont ta’ self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem l-benefiċjarju biss. Id-dettalji bankarji jistgħu jiġu aġġornati fuq mySocialSecurity.

Kif tapplika

L-Għotja għal Ċittadin Anzjan tinħareġ b’mod awtomatiku, iżda applikazzjoni għandha timtela minn:

 • Persuni li jkunu ġew ammessi fi djar tal-irtirar u aktar tard jkunu rritornaw fir-residenza tagħhom.
 • Persuni li mhumiex qed jirċievu xi benefiċċju, sakemm ma jkunux diġà rċevew l-Għotja għal Ċittadin Anzjan fis-snin preċedenti.
 • Persuni li n-numru tal-Karta tal-Identità tagħhom tispiċċa bl-ittra “A” jew “P” għandhom bżonn japplikaw kull sena għal din l-għotja.

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.

Let us assist you
Help us improve our information
Report an obstacle
Your Europe
L-aħħar Aġġornament: 26/02/2024