Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Kontribuzzjonijiet tas-Siġurtà Soċjali – Nieqsa

Ħarsa ġenerali

Dan is-servizz huwa maħsub biex jiggwidak tidentifika nuqqasijiet fil-Kontribuzzjonijiet li għandek fil-lista ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurta Soċjali tiegħek u x’azzjonijiet tista’ tieħu biex tindirizzahom.

Jekk wara l-età ta’ 16-il sena kien hemm perjodi li ma kontx taħdem bi qligħ, jew ma kontx tgħix f’Malta, jew kont uffiċjalment eżentat milli tħallas il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali, huwa normali li jkollok Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali neqsin f’dawn il-perjodi indikati.

X’se tingħata

Tista’ tiċċekkja l-istatus tiegħek fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali, u jekk jiġu identifikati nuqqasijiet, tista’ tiddeċiedi kif tindirizza n- nuqqasijiet abbażi tal-informazzjoni ppreżentata.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Kont tal-e-ID validu maħruġ minn Identity Malta

Kif taċċessa s-servizz

Trid tawtentika biex tiċċekkja għal xi Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali nieqsa.

.