Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Rati ta’ Kontribuzzjonijiet tal-Ewwel Klassi 2023 (Persuni Impjegati)

Kategorija Deskrizzjoni
A Persuni taħt it-18 -il sena li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: Fond tal-Leave għal Maternita’
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa MLF
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
0.10c €192.73 €6.62 €6.62 €13.24 €0.20
B Persuni ta’ 18 -il sena jew aktar li d-dħul tagħhom ma jaqbiżx l-ammont indikat hawn isfel: MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
0.10c €192.73 €19.27 €19.27 €38.54 €0.58
* jew, jekk tagħżel il-persuna impjegata, 10% sa l-eqreb ċenteżmu, tal-paga bażika fil-ġimgħa jew tas-salarju bażiku fix-xahar.
B’din ir-rata ta’ kontribuzzjoni il-kontributur ikun intitolat għal benefiċċji kontributorji pro-rata
Persuni li twieldu fil-31 ta’ Diċembru 1961 jew qabel
C Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
€192.73 €392.76 10% 10% N/A 0.3%
D Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija indaqs jew aktar mill-ammont indikati hawn isfel: MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
€392.76 N/A €39.28 €39.28 €78.56 €1.18
Persuni li twieldu fil-1 ta’ Jannar 1962 jew wara:
C Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
€192.73 €515.98 10% 10% N/A 0.3%
D Il-persuni kollha li l-paga bażika fil-ġimgħa hija bejn l-ammonti li indikat hawn isfel: MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
€515.98 N/A €51.60 €51.60 €103.20 €1.55
E Studenti taħt it-18 -il sena MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
N/A N/A 10% Mass. €4.38 10% Mass. €4.38 N/A 0.3% Mass. €0.13
F Studenti taħt it-18 -il sena jew aktar MLF
Paga Bażika fil-Ġimgħa Rata Pagabbli fil-Ġimgħa
Minn Sa Mil-Impjegat Minn Min Jimpjega Total
N/A N/A 10% Mass. €7.94 10% Mass. €7.94 N/A 0.3% Mass. €0.24

* Studenti li qed isegwu kors full-time ta’ studji jew istruzzjoni taħt l-Iskema ta’ Student-Worker , jew skemi oħra simili (inklużi lIskemi ta’ Taħriġ ta’ Ħiliet Estiżi, iżda esklużi l-Iskemi ta’ Student-Ħaddiem) li jinvolvu perjodi ta’ xogħol u studju distinti li
għalihom huma jirċievu remunerazzjoni.

MLF (FOND TAL-LEAVE GĦAL MATERNITA’) huwa mħallas biss minn min iħaddem