Pensjoni tal-Invalidità

Ħarsa ġenerali

Il-Pensjoni tal-Invalidità tista’ tingħata lil persuna li hija ċċertifikata bħala inkapaċi għal impjieg xieraq full-time jew part-time jew għal impjieg li taħdem għal rasha minħabba marda serja jew indeboliment fiżiku jew mentali, soġġett għall-kundizzjonijiet relattivi tal-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).

Din il-pensjoni tista’ tingħata wkoll lil persuna li kellha talba għal Benefiċċju ta’ Korriment aċċettata u għalhekk ġiet iċċertifikata li sofriet aktar minn 90% diżabilità li tirriżulta mill-istess korriment jew marda li toriġina minn, jew matul l-impjieg tiegħha jew okkupazzjoni.

Għal informazzjoni dwar sitwazzjonijiet transkonfinali ikklikkja hawn.

X’se tingħata

Il-Pensjoni tal-Invalidità titħallas kull 4 ġimgħat bil-quddiem.

Hemm 2 kategoriji ta’ Pensjoni tal-Invalidità li persuna tista’ tirċievi:

  • IP – Pensjoni tal-Invalidità għal persuna li tirċievi l-Pensjoni tas-Servizz
  • NMIP – Pensjoni tal-Invalidità għal persuna li ma jirċevix il-Pensjoni tas-Servizz

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Persuna li tkun taħt l-età tal-irtirar 
  • L-applikant kien kontinwament impjegat full-time jew part-time jew jaħdem għal rasu jew jirreġistra biex jaħdem taħt Parti 1 tar-Reġistru għal perjodu ta’ mhux inqas minn 12-il xahar qabel id-data tal-applikazzjoni
  • L-applikant jkun ġie ċċertifikat inkapaċi għal impjieg regolari adattat għalih, full-time jew part-time, minn Bord Mediku maħtur mil-Liġi
  • L-invalidità hawn fuq imsemmija hija meqjusa mill-Bord Mediku bħala li ma tħallix lill-individwu jaħdem full-time f’xogħol adattat għalih, part-time jew jaħdem għal rasu għal mhux aktar minn tliet snin u mhux inqas minn sena
  • Fid-data ta’ meta ssir it-talba għal din il-pensjoni, l-applikant ikun tal-anqas ħallas 250 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali jew ħallas jew ġie akkreditat tal-anqas medja ta’ 20 kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali fis-sena mill-età ta’ 19 jew 18-il sena skont kif ikun il-każ (jew mis-sena 1964/65 skont liema tiġi l-ewwel) sad-data ta’ meta ssir it-talba

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Ċertifikazzjoni Medika biex tiċċertifika l-invalidità – ċertifikazzjoni ta’ konsulent mediku, sommarju tal-każ mill-isptar, eċċ
  • Meta l-Pensjoni tal-Invalidità tingħata mill-bord mediku, id-dipartiment jista’ jitlob għall-Job History Sheet mill-JobsPlus bid-data tat-tmiem tal-impjieg u l-FS3 tas-sena preċedenti tal-applikazzjoni biex tiġi aġġornata l-lista tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.