Logo
Logo
 • MT
 • EN

Q

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Dettalji Bankarji

Ħarsa ġenerali

Permezz ta’ dan is-servizz tista’ tbiddel jew taġġorna d-Dettalji Bankarji kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ta’ kif titħallas għall-benefiċji. Jekk preżentament tirċievi l-pagamenti tal-benefiċji permezz ta’ ċekk, trid tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Jekk diġà qed titħallas permezz ta’ depożitu dirett il-bank, tista’ tbiddel kemm il-bank kif ukoll in-numru tal-kont (Numru Internazzjonali tal-Kont Bankarju – IBAN).

Tista’ tagħżel ukoll li tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek. Minn dan is-servizz ma tistax tbiddel id-dettalji sabiex titħallas permezz ta’ ċekk.

X’se tingħata

B’dan is-servizz, ser ikollok aċċess għall-punti li ġejjin:

 • Faċilità sabiex tbiddel id-dettalji bankjari hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali online.
 • Faċilità sabiex tbiddel il-metodu tal-pagament tiegħek minn ċekk għal depożitu dirett fil-kont bankarju tiegħek.
 • Faċilità sabiex tirċievi notifika permezz ta’ SMS biex tkun infurmat bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek.
 • Jekk jawtentika bil-e-ID tiegħek, jekk inti ċittadin li int irreġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali bħala Aġent, Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur fuq benefiċjarju, għandek il-faċilità li tista’ temenda d-dettalji bankarji tal-benefiċjarju li int responsabbli għalih/a.

  Eliġibbiltà

  Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Persuna reġistrata taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.), tista’ taġġorna d-dettalji bankarji tagħha hekk kif miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, anke jekk s’issa mhux benefiċjara.

  Rekwiżiti

  Biex tuża dan is-servizz ikollok bżonn:

  • Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta.

  Informazzjoni Addizzjonali

  • Il-kont tal-bank indikat irid ikun Kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti, iżda mhux Kont ta’ Self.
  • Il-kont tal-bank indikat irid ikun f’isem il-benefiċjarju/a, jew f’isem l-amministratur tal-benefiċjarju/a reġistrat/a mad-dipartiment. Jekk l-isem abbonat man-numru tal-kont tal-bank ma jaqbilx ma’ dak tal-benefiċjarju/a, il-probabilità hija li l-bank jirrifjuta t-transazzjoni tal-ħlas.
  • Jekk persuna mhix preżentament benefiċjarja, iżda hija reġistrata taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali, id-dettalji bankarji miżmuma mid-dipartiment xorta jridu jiġu aġġornati u l-kont bankarju indikat irid ikun f’isem il-persuna reġistrata.
  • Il-kont indikat jintuża ukoll għall-benefiċċji oħra li l-benefiċjarju/a i/tkun qeda titħallas għalihom.
  • Jekk il-benefiċjarju/a ikollu/ha sekwestru tal-bank, għandu/ha j/tkellem il-bank preferut dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap. 12.), biex ikollu/ha kont bankarju maħruġ f’ismu/ha kif meħtieġ.
  • Skont Artikolu 381(1)(b) 381 tal-Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili ( Kap. 12.), ma jistgħux jinħarġu mandati ta’ sekwestru fuq – benefiċċju, pensjoni, allowance jew għajnuna msemmija fl-Att dwar is-Sigurtà Soċjali jew pensjoni privata jew kwalunkwe pensjoni, benefiċċju  jew allowance oħra maħruġa mill-Gvern jew gvern barrani ieħor: Iżda fil-każ ta’ pensjonijiet privati u pensjonijiet maħruġa minn gvernijiet barranin l ammont li mhux sekwestrabbli m’għandux jeċċedi l-ammont stabbilit għall-ogħla pensjoni maħruġa mill-Gvern.

  Meta Pagament ma jkunx Riċevut

  Jekk id-depożitu fil-kont bankarju ma jiġix iffinalizzat minħabba numru tal-kont ħażin jew għeluq tal-kont, il-benefiċjarju għandu jinnotifika lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali immedjatament online. Il-proċedura hija din li ġejja:

  • Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinnotifika lill-Bank dwar it-tranżazzjoni.
  • Il-Bank iwettaq il-verifiki meħtieġa biex jispeċifika r-raġuni għaliex it-tranżazzjoni ma ġietx iffinalizzata.
  • Jekk it-tranżazzjoni tiġi approvata, għandu jingħata numru tal-kont tal-Bank alternattiv mill-benefiċjarju/a biex l-ħlas jiġi pproċessat.

  Din il-proċedura normalment tieħu minn għaxra (10) sa ħmistax-il (15) ġurnata biex tiġi pproċessata.

   Kif taċċessa s-servizz

   L-utent irid jawtentika sabiex jaċċessa s-servizz tad-Dettalji Bankarji.