Dettalji Bankarji – Ħlas ta’ Benfiċċju permezz ta’ Kreditu Dirett

Ħarsa ġenerali

Permezz ta’ dan is-servizz tista’ tbiddel id-dettalji ta’ kif titħallas. Jekk bħalissa qed titħallas pagamenti mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali permezz ta’ ċekk, tista’ tbiddel id-dettalji sabiex tibda tirċievi l-pagament b’depożitu dirett il-bank. Jekk diġà qed titħallas permezz ta’ depożitu l-bank, tista’ tbiddel kemm il-bank kif ukoll in-numru tal-kont. Tista’ tagħżel ukoll li tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek. Minn dan is-servizz ma tistax tbiddel id-dettalji lura sabiex titħallas permezz ta’ ċekk.

Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur ta’ benefiċjarju reġistrat mad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jista’ wkoll jibdel id-dettalji bankarji tal-benefiċjarju billi jawtentika bl-e-ID tiegħu stess.

X’se tingħata

 • Faċilità sabiex tbiddel id-dettalji bankjari online.
 • Faċilità sabiex tbiddel il-metodu tal-pagament tiegħek minn ċekk għal depożitu dirett il-bank.
 • Faċilità sabiex tirċievi notifika permezz ta’ SMS bid-data tad-depożitu tal-benefiċċju tiegħek.
 • Faċilità li d-depożitu jsir sa ġurnata qabel minn meta jkun dovut.
 • Jekk ċttadin ikollu drittijiet ta’ Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur fuq benefiċjarju, hemm il-faċilità li jiġu emendati d-dettalji bankarji tal-benefiċjarju għal min l-Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur huwa responsibli għalih/a. Il-bidla tkun ukoll instantanja.

Jekk id-depożitu fil-kont bankarju ma jiġix iffinalizzat minħabba numru tal-kont ħażin jew għeluq tal-kont, il-benefiċjarju għandu jinnotifika lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali immedjatament online. Il-proċedura hija din li ġejja:

 • Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jinnotifika lill-Bank dwar it-tranżazzjoni.
 • Il-Bank iwettaq il-verifiki meħtieġa biex jispeċifika r-raġuni għaliex il-kreditu dirett ma ġiex iffinalizzat.
 • Jekk it-tranżazzjoni tiġi approvata, jinħareġ il-ħlas b’ċekk. Madankollu s-sostituzzjonijiet taċ-ċekkijiet jistgħu jsiru biss fejn l-ammont ikun aktar minn €20, inkella għandu jiġi pprovdut numru tal-kont bankarju.

Din il-proċedura normalment tieħu minn 10 sa 15-il ġurnata biex tiġi ffinalizzata.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Qed tirċievi benefiċċju, allowance jew pensjoni. Dan ma japplikax għall-Amministratur jew Aġent maħtur minn Amministratur tal-benefiċjarju/a.
 • Tali intitolament għandu jiġi depożitat f’kont ta’ Tfaddil jew Kurrenti, iżda mhux f’kont ta’ Self.
 • Il-kont indikat għandu jkun f’isem il-benefiċjarju.
 • Kont ta’ e-ID validu u attiv maħruġ minn Identity Malta.

Mistoqsijiet Frekwenti

Kif taċċessa s-servizz

L-utent irid jawtentika sabiex jaċċessa s-servizz tad-Dettalji Bankarji.