Dokumenti – Issottometti

Ħarsa ġenerali

Dan is-servizz jipprovdilek l-faċilità sabiex ittella’ online kopji tad-dokumenti mitluba mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali f’ittra ta’ notifikazzjoni lill-klijent, magħrufa bħala Ittra ta’ Sejħa. B’riżultat ta’ dan id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali tibgħat Ittra ta’ Sejħa lill-klijent/a, biex j/tiġi nfurmat/a dwar aktar dokumenti li jkun hemm bżonn biex jitkompla l-proċess biex tiġi pproċessata talba għall-applikazzjoni ġdida jew talba għal reviżjoni ta’ applikazzjoni.

Is-servizz

Dan is-servizz jippermetti liċ-ċittadin itella’ online kopji tad-dokumenti mitluba mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Meta ċ-ċittadin jirċievi l-Ittra ta’ Sejħa, id-dokumenti mitluba jridu jiġu ppreparati minn qabel bħala kopji skannjati biex ikunu jistgħu jittellgħu online. Matul dan il-proċess, tista’ tintalab aktar informazzjoni. Id-data sakemm għandek ċans biex tagħmel sottomessjoni, tkun imniżżla fuq l-Ittra ta’ Sejħa. Jekk l-informazzjoni mitluba ma’ tkunx riċevuta fil-ħin, l-intitolament għal benefiċċju, jew parti minnu, jista’ jew jittardja biex jingħata jew jintilef id-dritt għalih.

L-annessi kollha mibgħuta jiġu ssejvjati immedjatament fir-Repożitorju tad-Dokumenti tad-Dipartiment wara li jittellgħu. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mbagħad jivverifika dawn għall-eżattezza u l-validità.

Apparti li jkun qed jiġi addottat il-prinċipju ta’ darba għal dokumentazzjoni użata f’sezzjonijiet differenti, ma jkunx hemm aktar il-bżonn li d-dokumenti li jintbagħatu jridu jiġu pprintjati, peress li l-informazzjoni tkun tiġi disponibbli online. B’hekk tkun qed tiżdied l-effiċjenza, waqt li jiġu ffrankati l-flus fuq dokumenti biex jiġu pprintjati u ssejvjati. Barra minn hekk, il-klijent/a j/tista’ j/tissottometti online d-dokumenti kollha meħtieġa fil-ħin tiegħu/tagħha, u j/tkun qed j/telimina l-bżonn li j/tattendi f’xi ċentru ta’ servizz.gov.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Kull persuna li tapplika għal xi benefiċċju, jew li bħalissa tirċievi xi benefiċċju mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, u tirċievi Ittra ta’ Sejħa biex jintbagħatu aktar dokumenti neċessarji.

Rekwiżiti

Biex tuża dan is-servizz ikollok bżonn:

  • In-Numru tad-Dokument hekk kif indikat fl-Ittra ta’ Sejħa, jekk tagħżel li tawtentika bil-e-ID, maħruġa minn Identity Malta.
  • In-Numru tad-Dokument flimkien man-Numru tal-Karta tal-Identità, jekk tagħżel li ma tawtentikax bil-e-ID.
  • L-iskannjar tad-dokumenti sottomessi, jista’ jsir bl-użu ta’ kwalunkwè tip ta’ apparat. Id-daqs ta’ kull dokument m’għandux ikun ta’ aktar minn 5MB, sa total ta’ 10MB għas-sottomissjoni sħiħa.

Kif taċċessa s-servizz

Ladarba r-rikorrent jirċievi Ittra ta’ Sejħa maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, is-servizz Dokumenti – Issottometti jkun jista’ jiġi aċċessat.