Issottometti Dokumenti

Ħarsa ġenerali

Dan is-servizz jipprovdi l-faċilità sabiex jittellgħu kopji tad-dokumenti mitluba b’ittra tas-Sejħa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Is-servizz

Dan is-servizz jippermetti liċ-ċittadin itella’ kopja tad-dokumenti mitluba mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Kont ta’ e-ID validu u attiv maħruġ minn Identity Malta; jew
  • Numru tad-Dokument indikat fl-Ittra tas-Sejħa

Kif taċċessa s-servizz

Ladarba r-rikorrent jirċievi Ittra ta’ Sejħa maħruġa mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, is-servizz Issottometti Dokumenti jkun jista’ jiġi aċċessat.