Monitoraġġ ta’ Ċertifikat Mediku Blu

Ħarsa ġenerali

Dan is-servizz juri ċ-ċertifikati mediċi blu sottomessi lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ta’ dawn l-aħħar 5 snin. Iċ-ċertifikati huma elenkati skont is-sena u huma ppreżentati b’mod kronoloġiku. Iċ-ċertifikati mediċi blu huma sottomessi minn impjegati u f’każ ta’ perjodu ta’ mard fit-tul huma ppreżentati kull 14-il ġurnata.

Persuna m’għandhiex għalfejn tissottometti l-kopja taċ-ċertifikat mediku l-blu lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali, jekk il-perjodu ta’ mard huwa ta’ 3 ijiem jew anqas. Għalhekk, wara din id-data, ċertifikat ta’ 3 ijiem jew anqas mhux ser ikun elenkat f’dan is-servizz.

X’se tingħata

Ladarba awtentikat, iċ-ċittadin se jaċċessa lista ta’ ċertifikati mediċi blu tiegħu / tagħha. Filwaqt li ċ-ċertifikati mediċi blu fihom infushom mhumiex indikazzjoni ta’ talbiet għal Benefiċċju għall-Mard, dawn iżda jipprovdu informazzjoni fuq iċ-ċertifikati sottomessi lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali. Sabiex tiċċekkja d-dettalji kurrenti u attivi tat-talbiet għal Benefiċċju għall-Mard, aċċessa l-għażla billi tikklikkja fuq ‘Servizzi Online’, imbagħad ikklikkja fuq ‘Monitoraġġ ta’ Ċertifikat Mediku’. Huma biss dawk iċ-ċertifikati mediċi blu tal-aħħar 5 snin li ġew ivverifikati mis-sezzjoni, li jkunu jidhru f’dan is-servizz. Ladarba t-talba tiġi pproċessata mis-sezzjoni, tkun tista’ taraha wkoll taħt is-servizz ‘Monitoraġġ tal-Applikazzjoni’, li juri biss talbiet tal-aħħar tnax-il xahar.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta.

Kif taċċessa s-servizz

L-utent irid jawtentika sabiex jaċċessa s-servizzi tal-Monitoraġġ ta’ Ċertifikat Mediku Blu u Monitoraġġ tal-Applikazzjoni.