Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Prokura għal Pensjonijiet u Benefiċċji

Ħarsa ġenerali

Awtorizzazzjoni minn benefiċjarju sabiex persuna sabiex jaġixxi bħala Prokuratur f’isimu fejn jidħlu benefiċċji u pensjonijiet tas-Sigurtà Soċjali.

X’ser jingħata

Persuna taġixxi f’isem benefiċjarju tas-Sigurtà Soċjali

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

  • Persuna fdata tista’ taġixxi bħala Aġent ta’ benefiċċjarju

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Il-ħatra ta’ Aġent għandu jiġi awtentikat permezz ta’ rakkomandant bħal Qassis, Tabib jew Speċjalista, Gradwat tal-Università, Membru tal-Parlament, Maniġer ta’ Bank, Uffiċjal Pubbliku mhux inqas minn grad ta’ Prinċipal jew Uffiċjal tal-Pulizija mhux taħt il-grad ta’ Spettur. Ikklikkja hawn biex tniżżel id-dikjarazzjoni

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.