Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tirċievi aħbarijiet riċenti.

Q

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti tagħna dwar is-Sigurtà Soċjali u l-Politika Soċjali.

Aħbarijiet Reċenti:

Rati tal-Benefiċċji

Ħarsa ġenerali

Tista’ tara l-informazzjoni dwar ir-Rati ta’ Benefiċċji tas-sigurtà soċjali li int intolat/a għalihom, u huma organizzati skont il-grupp. L-informazzjoni mogħtija dwar ir-Rati tal-Benefiċċji hija tal-aħħar ħames (5) snin, u tinkludi sal-aħħar tas-sena kurrenti. Ir-rati tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali huma murija f’ordni kronoloġika u japplikaw kemm għall-koppji, kif ukoll għal persuni waħedhom.

X’se tingħata

Il-faċilità biex tara informazzjoni dwar rati tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali ta’ matul l-aħħar ħames (5) snin, sa l-aħħar tas-sena kurrenti, organizzati skont il-grupp. Ħlief fejn speċifikat mod ieħor, kull benefiċċju għandu rata ta’ kull ġimgħa.

Gruppi tar-Rati tal-Benefiċċji:

  • Benefiċċji għall-Familja.
  • Benefiċċji mhux Kontributorji.
  • Għajnuna Medika.
  • Għotjiet, Bonuses u Skemi.
  • Pensjonijiet Kontributorji.
  • Xogħol, Inċentivi u Benefiċċji għal Diżimpjieg.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibilità ġenerali:

Kull ċittadin jista’ jaċċessa din l-informazzjoni dwar ir-rati tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali.

Kif taċċessa dan is-servizz

Biex taċċessa s-servizz tar-Rati tal-Benefiċċji, ikklikkja hawn.