Benefiċċju Speċjali għal Diżimpjieg

Ħarsa ġenerali

Il-Benefiċċju Speċjali għal Diżimpjieg jista’ jingħata lil persuna li ħallset Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1 jew tal-Klassi 2, tikkwalifika għall-Assistenza għal Diżimpjieg u hija Kap ta’ Familja.

X’se tingħata

Il-Benefiċċju Speċjali għal Diżimpjieg jitħallas fuq bażi ta’ 6 ijiem fil-ġimgħa, u jkopri ħlas mit-Tnejn sas-Sibt.

Il-benefiċjarju huwa ntitolat li jitħallas sa massimu ta’ 156 ġurnata ta’ Benefiċċju għal Diżimpjieg. Ma’ dan kollu, il-ħlas huwa bbażat fuq in-numru l-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali mħallsa mil-applikant qabel it-talba.

Agħfas hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • L-applikant huwa l-Kap tal-Familja
 • L-applikant irid ikun ħallas minn tal-inqas 50 Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1 u/jew tal-Klassi 2 minn meta ġie reġistrat taħt l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) sad-data tal-Talba tal-Benefiċċju; kif ukoll jkun ħallas jew ġie akkredidat 20 Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali matul l-aħħar sentejn sħaħ qabel is-sena li fiha ssir it-Talba għall-Benefiċċju tad-Diżimpjieg
 • L-applikant għandu jissodisfa t-Test tal-Mezzi Kapitali. Ir-riżorsi kapitali għal koppja m’għandhomx jaqbżu € 23,300 u € 14,000 għal persuna waħda
 • Kull dħul li ġej minn Kirjiet; Interessi Bankarji minn Kapital, Stokks u Ishma; Manteniment; u kwalunkwe Dħul ieħor derivat; m’għandux jeċċedi r-rata massima ta’ Assistenza għal Diżimpjieg skont il-familja
 • Biex ikun intitolat għal 156 ġurnata sħiħa ta’ Benefiċċju għal Diżimpjieg, l-applikant għandu jissodisfa t-Testijiet tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali indikati hawn fuq u jkollu minimu ta’ 156 Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali mħallsa

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Kopja tal-Karta tal-Identità
 • Kont tal-Ilma u l-Elettriku
 • Rendikonti tal-Bank (kontijiet bankarji lokali u barranin)
 • Dokumenti relattivi tal-valur ta’ kwalunkwe Ħażniet / Ishma / Bonds u d-dħul derivat minnhom
 • Valur tas-suq ta’ kull proprjetà vakanti f’Malta u / jew barra (li mhix Dar ta’ Residenza u / jew Residenza tas-Sajf)
 • Kopja tal-irċevuta / kuntratt tal-kera jekk id-dar tar-residenza tkun mikrija
 • Kopja tal-kuntratt tal-kera jekk il-kera tkun ġejja minn proprjetajiet oħra 
 • Kopja tal-liċenzji tas-sewqan tal-kap tad-dar u tal-konjuġi / sieħeb / sieħba
 • Dokumenti ta’ separazzjoni / divorzju jekk il-każ 
 • Kopja tal-payslip tal-konjuġi / sieħeb / sieħba jekk j/taħdem

Kif tapplika

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.