Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċju

(Miżżewweġ/Unjoni Ċivili/Koabitazzjoni)

Ħarsa ġenerali

Benefiċjarji li jirċievu Assistenza Soċjali jew Għajnuna tal-Qgħad jew Għajnuna għal Ġenitur Singlu jew Benefiċċju Speċjali tal-Qgħad għal perjodu ta’ sena fl-aħħar 3 snin u jiżżewwġu jew jingħaqdu f-Unjoni Ċivili jew jikkoabitaw (Kap. 571.) ma’ persuna impjegata li d-dħul tagħha huwa daqs il-Paga Minima Nazzjonali fil-ġimgħa jew aktar.

X’se tingħata

Ir-rata tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċju mogħtija hija persentaġġ ta’ l-aħħar rata ta’ Benefiċċju Soċjali mogħti bl-esklużjoni ta’ bonuses:

  • 65% tar-rata tal-benefiċċju għall-ewwel sena
  • 45% tar-rata tal-benefiċċju għat-tieni sena
  • 25% tar-rata tal-benefiċċju għat-tielet sena

Il-benefiċjarji jitħallsu b’lura kull 4 ġimgħat.

Tista’ tagħmel użu minn Kalkulatur online sabiex tagħmel stima għall-intitolament tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

L-applikanti li qed jirċievu Assistenza Soċjali jew Għajnuna tal-Qgħad jew Għajnuna Soċjali għal-Ġenitur Singlu jew Benefiċċju Speċjali tal-Qgħad għal sena fl-aħħar 3 snin qabel id-data ta’ Żwieġ jew Unjoni Ċivili jew Koabitazzjoni u l-konjuġi huwa/hija okkupat/a bi qligħ daqs il-Paga Minima Nazzjonali fil-ġimgħa jew aktar.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  • Ċertifikat ta’ Unjoni Ċivili reġistrat u insinwat mir-Reġistru Pubbliku (fejn hu applikabbli)
  • Ċertifikat ta’ Koabitazzjoni reġistrat u insinwat mir-Reġistru Pubbliku (fejn hu applikabbli)

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.