Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Persuna Impjegata

Ħarsa ġenerali

Il-benefiċjarji tal-Assistenza Soċjali li jsibu mpjieg jistgħu jagħżlu li japplikaw għall-iskema ta’ Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji jekk jaqilgħu tal-inqas il-Paga Minima Nazzjonali jew aktar, u jew ikunu rċevew l-Assistenza Soċjali jew l-Għajnuna għal Diżimpjieg jew Benefiċċju Speċjali għal Diżimpjieg għal mill-inqas sena fl-aħħar tliet (3) snin.

X’se tingħata

Ir-rata tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji mogħtija hija persentaġġ ta’ l-aħħar rata ta’ Benefiċċju Soċjali mogħti bl-esklużjoni ta’ bonuses:

  • 75% tar-rata tal-benefiċċju għall-ewwel sena.
  • 55% tar-rata tal-benefiċċju għat-tieni sena.
  • 35% tar-rata tal-benefiċċju għat-tielet sena.
  • 25% tar-rata tal-benefiċċju mħallsa lil min iħaddem għal perjodu ta’ tliet (3) snin.

Il-benefiċjarji jitħallsu kull erbgħa (4) ġimgħat b’lura u min iħaddem jitħallas kull tnax-il (12) ġimgħa b’lura.

Jekk benefiċjarju li jirċievi Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji u jiġi qiegħed bla xogħol, malli jerġa’ jibda jaħdem, it-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji jerġa’ jibda mis-sena li twaqqaf il-benefiċċju.

Tista’ tagħmel użu minn Kalkulatur online sabiex tagħmel stima għall-intitolament tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

Applikant li issa huwa nvolut f’impjieg full-time u jaqla’ mhux inqas mill-Paga Minima Nazzjonali, u kien jirċievi benefiċċju mhux kontributorju għall-perjodu ta’ sena fl-aħħar tliet (3) snin.

Dokumenti neċessarji

  • Dikjarazzjoni tal-Applikant u tal-Prinċipal min se jħaddem. Ikklikkja hawn biex tniżżel dan id-dokument.

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.