Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Jum Internazzjonali tal-Anzjani – 1 ta’ Ottubru

25/09/2022 | Aħbar Riċenti

Għandna x-xorti li għandna nies anzjani madwarna, kemm jekk huma tal-familja, ħbieb, jew sempliċiment konoxxenti. L-anzjani huma tipi ta’ għarfien, esperjenza u rakkont ta’ stejjer. Jistgħu jimmotivawna biex inkomplu naħdmu — jew jistgħu jwissuna dwar perikli li ma nkunux konxji minnhom. Għandna nfittxu l-parir tagħhom kull meta u kull fejn ikun possibbli. Sfortunatament, ħafna drabi, ninsew – jew agħar minn hekk, ninjoraw – l-anzjani f’ħajjitna. Dik hija waħda mill-ħafna raġunijiet għaliex il-Jum Internazzjonali tal-Anzjani, iċċelebrat fl-1 ta’ Ottubru, huwa jum tant mill-isbaħ.

 

Kif tista’ Tosserva l-Jum Internazzjonali tal-Anzjani

Tkellem ma’ persuna anzjana

Nistgħu naraw persuna anzjana f’dawl ġdid u nitgħallmu xi ħaġa dwarna nfusna jekk nieħdu l-ħin biex insiru nafuha, anki jekk ikunu fil-familja tagħna stess.

Kun lest li tassisti

Hemm ħafna x’jista’ jsir biex il-ħajja tal-anzjani tkun aktar faċli. X’inhi ħaġa waħda li tista’ tagħmel biex ittejjeb il-ħajja tal-anzjani fil-familja jew fil-komunità tiegħek?

Issir sostenitur

Huwa importanti li nirrikonoxxu dak li tgħid in-Nazzjonijiet Uniti “hija meħtieġa b’mod ċar attenzjoni msaħħa għall-ħtiġijiet u l-isfidi partikolari li jiffaċċjaw ħafna anzjani.”