Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Konsultazzjoni Publika Online

Fl-ispirtu ta’ governanza miftuħa u trasparenti, il-Ministeru għall-Politika Soċjali u d-Drittijiet tat-Tfal, iħeġġeġ lill-pubbliku ġenerali, is-soċjetà ċivili, l-organizzazzjonijiet, it-trejdjunjins, l-organizzazzjonijiet tan-negozju, il-partiti politiċi, l-istituzzjonijiet governattivi u l-oħrajn kollha li jixtiequ jikkontribwixxu biex jipparteċipaw fil-proċess ta’ konsultazzjoni pubblika online.

Konsultazzjoni Attiva

Konsultazzjoni Magħluqa 

Liġi dwar l-Adozzjonijiet Lokali

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali Għal Vjolenza Domestika ​

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Għal Vjolenza Domestika bbażati fil-Komunità

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Outreach u Servizzi oħra bbażati fil-Komunità

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi ta’ Kura għal Anzjani b’Kundizzjonijiet Kroniċi u b’Dipendenza Għolja

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi bbażati fl-Uffiċċju għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti għal Tfal f’Ħarsien Alternattiv

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi Residenzjali offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard

Standards Soċjali Regolatorji għal Servizzi bbażati fl-Uffiċċju offruti lil Persuni bi Problemi Relatati ma’ Droga, Alkoħol u Logħob tal-Azzard

Strateġija Nazzjonali dwar l-Adozzjoni għat-Tfal u l-Familji tagħhom (2019 – 2022)

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi ta’ Ċentri ta’ Matul il-Jum għal Persuni b’Diżabilità

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi ta’ Respite għal Persuni b’Diżabilità

Il-kera bħala alternattiva ta’ akkomodazzjoni

Standards Soċjali Regolatorji – Servizzi Residenzjali għal Persuni b’Diżabilità

Att dwar il-Protezzjoni tat-Tfal (Kura Alternattiva) verżjoni bl-Ingliż biss

Att dwar il-Ħaddiema tal-Kura verżjoni bl-Ingliż biss

Standards Nazzjonali għall-Proċess tal-Adozzjoni tat-Tfal verżjoni bl-Ingliż biss

Politika Nazzjonali dwar l-Alkoħol verżjoni bl-Ingliż biss

Strateġija għall-Irtirar u l-Kapaċità Finanzjarja, Għarfien, Ippjanar, Azzjoni 2017–2019  verżjoni bl-Ingliż biss

It-tisħiħ tas-Sistema tal-Pensjonijiet — Strateġija għal Sistema tal-Pensjoni ta’ Malta Adegwata u Sostenibbli verżjoni bl-Ingliż biss

Politika Pożittiva tal-Ġenituri għal Malta verżjoni bl-Ingliż biss

Standards Minimi għad-Djar tal-Kura għall-Anzjani verżjoni bl-Ingliż biss

Ningħaqdu Kontra l-Faqar​​ verżjoni bl-Ingliż biss

Konsultazzjonijiet Pubbliċi minn Ministeri Oħra