Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali – Gwida biex Tara r-Rekord ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tiegħek u Tidentifika Kontribuzzjonijiet Potenzjalment Neqsin

01/08/2023 | Aħbar Riċenti

Li tkun taf dwar ir-rekord tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tiegħek hija importanti biex tippjana l-irtirar tiegħek u tifhem l-eliġibilità tiegħek għall-benefiċċji. Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali joffri żewġ servizzi online li jgħinu liċ-ċittadini jaraw ir-rekord tagħhom u jiċċekkjaw għal kontribuzzjonijiet potenzjalment neqsin.

L-ewwel servizz, Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali – Rekord, jippermettilek tara l-Kontribuzzjonijiet u l-Krediti tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 1 li jirreferu għal persuni impjegati, kif ukoll il-Kontribuzzjonijiet u l-Krediti tas-Sigurtà Soċjali tal-Klassi 2 / Klassi 3 li jirreferu għal persuni li jaħdmu għalihom infushom / jimpjegaw lilhom infushom. Ir-Rekord turi kontribuzzjonijiet kategorizzati għal kull sena, u s-servizz jaġġorna f’Diċembru tas-sena ta’ wara biex jinkludi l-kontribuzzjonijiet tas-sena ta’ qabel. Biex taċċessa is-servizz, irid ikollok kont tal-e-ID maħruġ minn Identity Malta.

It-tieni servizz, Iċċekkja għal Kontribuzzjonijiet Nieqsa tas-Sigurtà Soċjali, jiggwidak biex tidentifika nuqqasijiet potenzjali fir-rekord tal-kontribuzzjonijiet tiegħek u tieħu azzjonijiet biex tindirizza kwalunkwe kontribuzzjoni neqsin. Jekk ma kontx impjegat bi qligħ, ma kontx residenti f’Malta, jew kont eżentat milli tħallas Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali wara l-età ta’ 16-il sena, jista’ jkollok kontribuzzjonijiet neqsin matul dawk il-perjodi. Is-servizz jipprovdi informazzjoni dwar kif tindirizza kwalunkwe nuqq u jgħinek tiċċekkja l-istatus tiegħek fir-rigward tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali. Biex tuża dan is-servizz, irid ikollok kont tal-e-ID validu maħruġ minn Identity Malta.

Li jkollok fehim ċar tar-rekord tal-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali tiegħek jista’ jagħtik serħan tal-moħħ u jgħinek tippjana għall-futur tiegħek. B’dan is-servizz online, tista’ faċilment tara r-rekord tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali nieqsa tiegħek u tieħu passi biex tindirizza kwalunkwe kontribuzzjoni potenzjalment nieqsa.

Jekk ma għandekx e-ID maħruġa minn Identity Malta, tieħu biss ftit minuti biex toħloq kont tal-e-ID