Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Nirrikonoxxu l-Eċċellenza: L-Għoti ta’ Rikonoxximent għas-Servizz Pubbliku 2023

12/05/2023 | Aħbar Riċenti

L-Għoti ta’ Rikonoxximent għas-Servizz Pubbliku jservu bħala pjattaforma biex jonoraw individwi u proġetti eċċezzjonali li għamlu kontributi notevoli lill-amministrazzjoni pubblika. Fost in-nominati stmati għall-Għoti ta’ Rikonoxximent għas-Servizz Pubbliku, l-App mySocialSecurity rebħet l-Aħjar Soluzzjoni Diġitali. Din l-inizjattiva, immexxija mill-Unità tal-Immaniġġjar tal-Informazzjoni (IMU) tal-Ministeru għall-Politika Soċjali u Drittijiet tat-Tfal (MSPC), bidlet b’mod sinifikanti s-servizzi taċ-ċittadini billi ppromwoviet l-innovazzjoni, l-aċċessibbiltà, u l-effiċjenza.

L-App mySocialSecurity elevat is-servizzi taċ-ċittadini f’livell għoli ġdid billi tat importanza kbira lill-aċċessibilità, is-sigurtà u l-konvenjenza. L-App mySocialSecurity tippermetti liċ-ċittadini jinnavigaw bla xkiel f’servizzi personalizzati, inklużi kalkulaturi u għażliet self-service, u b’hekk tiffaċilita l-ġestjoni tad-dettalji personali kif ukoll l-istima tal-benefiċċji. Dan l-avvanz teknoloġiku mhux biss saħħaħ l-effiċjenza għaċ-ċittadini iżda ssimplifika wkoll l-operazzjonijiet għad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Is-suċċess tal-App mySocialSecurity huwa evidenti fir-riżultati tanġibbli tagħha. Tejbet sostanzjalment il-kwalità u l-puntwalità tas-servizzi, li rriżultat f’ħinijiet ta’ stennija mnaqqsa u żieda fl-użu tas-servizzi online. Iċ-ċittadini jistgħu jiffrankaw ħin prezzjuż u sforz billi jagħmlu użu minn firxa ta’ għażliet ta’ self-service, li jagħtuhom aċċess 24/7 għas-servizzi tas-sigurtà soċjali. Barra minn hekk, l-implimentazzjoni tal-awtentikazzjoni tal-e-ID fi ħdan l-App saħħet il-miżuri ta’ sigurtà, u naqqset b’mod sinifikanti r-riskju ta’ frodi u serq tal-identità.

Il-mySocialSecurity ippermettiet liċ-ċittadini jinteraġixxu mad-Dipartiment għas-Sigurtà Soċjali b’mod aktar effiċjenti, billi offriet pjattaforma aċċessibbli u konvenjenti. Barra minn hekk, dan l-approċċ iċċentrat fuq iċ-ċittadini għall-għoti tas-servizz, rawwem sistema ta’ servizz pubbliku aktar effiċjenti, li ġġenerat impatt pożittiv fuq is-soċjetà kollha kemm permezz ta’ effiċjenza mtejba u l-għoti ta’ servizzi.

L-App mySocialSecurity sfruttat b’suċċess il-potenzjal tad-data u t-teknoloġija biex tikseb riżultati pożittivi. Billi noffru servizzi komprensivi online u bl-użu tal-kalkulaturi, iċ-ċittadini issa huma mgħammra biex jieħdu deċiżjonijiet infurmati sew dwar il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali tagħhom. Barra minn hekk, id-disinn responsiv tal-App jiżgura l-kompatibilità fuq diversi apparat.

Il-proġett mySocialSecurity u l-unità nnominata taw eżempju ta’ eċċellenza fis-servizz pubbliku, billi pprijoritizzaw l-aċċessibbiltà, l-effiċjenza u l-innovazzjoni. Il-proġett mySocialSecurity ta bidu għal bidla trasformattiva fis-servizzi taċ-ċittadini, li ħalla impatt dejjiemi fuq is-soċjetà. Ir-rikonoxximent bħala l-Aħjar Soluzzjoni Diġitali fil-Premjijiet tas-Servizz Pubbliku 2023 mhux biss jivvalida l-isforz tagħna, iżda jservi wkoll bħala ispirazzjoni għal oħrajn biex jadottaw approċċi simili, li jwassal għal aktar avvanzi fl-amministrazzjoni pubblika u l-benessri taċ-ċittadini.

Xejn minn dan ma kien ikun possibbli mingħajr l-appoġġ imprezzabbli u l-għoti tas-setgħa li ngħataw mis-Segretarju Permanenti stmat tagħna, kif ukoll it-Tim eċċezzjonali tas-Sigurtà Soċjali fi ħdan il-MITA, li d-dedikazzjoni u l-kollaborazzjoni tagħhom kienu dejjem strumentali f’dan il-vjaġġ.