Pensjoni tar-Romol

 

Pensjoni tar-Romol

Dettalji tal-Applikant/a

Stat Ċivili

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB

Kont isseparat/a minn mal-konjuġi / sieħeb / sieħba l-mejjet / mejta?
Kont tikkoabita mal-konjuġi / sieħeb / sieħba l-mejjet / mejta?
Il-konjuġi / sieħeb / sieħba kien/et imantnik / tmantnik qabel miet/et?
Il-mewt tal-konjuġi / sieħeb / sieħba ġrat kawża ta’ disgrazzja?Il-mewt tal-konjuġi / sieħeb / sieħba ġrat kawża ta’ disgrazzja?
Dettalji ta’ Kuntatt

Dettalji tal-Konjuġi / Sieħeb / Sieħba Mejjet / Mejta

Il-mewt tal-konjuġi/sieħeb/sieħba ġrat minħabba xi diżgrazja?
Qed tirċievi jew qed tistenna li tirċievi xi Pensjoni tas-Servizz jew Allowance għal xi Servizz li ta l-mejjet / mejta lil xi persuna jew kumpanija li ħadem / ħadmet magħha?

Maximum file size: 5MB

Konjuġi / sieħeb / sieħba kien/kienet impjegat/a?
Rendikont ta’ kontribuzzjonijiet u dħul mill-konjuġi / sieħeb / sieħba matul dawn l-aħħar sentejn
Konjuġi / sieħeb / sieħba kien/et jaħdem / taħdem barra minn Malta?
niżżel in-numru/i tas-Sigurtà Soċjali tal-pajjiż/i rispettiv/i
[+] żid pajjiż
[+] żid pajjiż
Jekk inti wasalt għall-pensjoni, indika jekk hux ser tibqa’ taħdem wara l-età tal-Pensjoni

Dettalji Bankarji

Jekk għandek ordni ta' sekwestru, jekk jogħġbok informa lill-bank preferut tiegħek dwar l-emenda għall-Artikolu 381 tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili (Kap.12.), biex ikollok kont bankarju maħruġ f'ismek kif meħtieġ.

Il-Benefiċċju għandu jiġi ddepożitat il-Bank f'Kont ta' Tfaddil jew Kurrenti imma mhux f'Kont ta' Self. Il-kont indikat għandu jkun f'isem il-benefiċjarju/a. In-numru tal-kont provdut iservi wkoll biex fih jitħallas kull benefiċċju li inti tista’ tkun qed tirċievi.aġent tas-servizz.gov

Maximum file size: 2MB

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data