Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Politika Ġdida għall-Mistoqsijiet dwar is-Sigurtà Soċjali

10/07/2024 | Aħbar Riċenti

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali (DSS) reċentement implimenta politika biex ittejjeb il-komunikazzjoni maċ-ċittadini. Mill-20 ta’ Ġunju, iċ-ċittadini huma mħeġġa jużaw il-formola ta’ kuntatt għal mistoqsijiet minflok email. Dan l-approċċ issimplifikat jiżgura ġestjoni effiċjenti tat-talbiet u jibbenefika kemm liċ-ċittadini kif ukoll lid-dipartiment.

Punti Ewlenin:

Użu tal-Formola: Iċ-ċittadini jistgħu jaċċessaw il-formola ta’ kuntatt billi jżuru din il-link: https://kuntattdss.gov.mt. Meta jużaw il-formola, jipprovdu dettalji essenzjali bħan-numru tal-karta tal-identità, l-isem, il-kunjom, l-email, u n-numru ta’ kuntatt tagħhom.

Talbiet Speċifiċi: Minflok mistoqsijiet vagi, iċ-ċittadini issa jispeċifikaw il-benefiċċju jew is-servizz li għandhom bżonn l-għajnuna. Din iċ-ċarezza tippermetti lid-DSS jindirizza mistoqsijiet fil-pront.

Effiċjenza: L-integrazzjoni tal-formola ta’ kuntatt tad-DSS u s-Sistema ta’ Customer Care (CRM) ta’ servizz.gov tiżgura komunikazzjoni konsistenti u ġestjoni effiċjenti tat-talbiet.