Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Prevenzjoni u Rappurtar ta’ Frodi

25/08/2021 | Aħbar Riċenti

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali u d-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza huma impenjati li jagħtu benefiċċji u servizzi tas-sigurtà soċjali li jissodisfaw il-ħtiġijiet tal-pubbliku. Barra minn hekk, l-impjegati tagħna jagħmlu ħilithom biex jiżguraw li l-pubbliku jirċievi l-benefiċċji u s-servizzi tas-Sigurtà Soċjali li jistħoqqilhom. Aħna naħdmu b’mod diliġenti biex niżguraw l-integrità tal-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali u nipprovdu livell għoli ta’ servizz lill-pubbliku. Madankollu, f’xi każijiet persuni jfittxu li jabbużaw mill-benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali.

X’inhu frodi tas-Sigurtà Soċjali?

Frodi jinvolvi li tirċievi benefiċċji tas-sigurtà soċjali permezz ta’ rappreżentazzjoni ħażina intenzjonata, fejn, bl-intenzjoni li tiffroda, persuna tagħmel dikjarazzjoni falza, taħbi jew tonqos milli tiżvela informazzjoni għall-użu fid-determinazzjoni tal-eliġibbiltà tal-benefiċċju jew intitolament skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).

Eżempji ta’ frodi jinkludu:

 • Tagħmel dikjarazzjoni falza dwar talbiet għal benefiċċju
 • Taħbi fatti jew avvenimenti li jaffettwaw l-eliġibilità jew l-intitolament għall-benefiċċji
 • Tonqos milli tinnotifika lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali dwar bidla f’ċirkostanzi bħal dħul, riżorsi, l-istat ċivili jew meta jkun hemm tibdil fiċ-ċirkostanzi tal-għejxien

L-Unità għall-Osservanza ta’ Benefiċċji tiġġieled kontra l-frodi

Id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza għandha tolleranza żero għall-frodi. Aħna impenjati li nipprevjenu, nindividwaw u neqirdu l-frodi fil-benefiċċji tagħna. L-Unità ta’ Konformità tal-Benefiċċji tmexxi investigazzjonijiet ta’ allegazzjonijiet ta’ frodi ta’ benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali u tipproċedi kontra dawk li jikkommettu frodi kontra l-qafas tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali.

Kif tirrapporta frodi

Jekk tissuspetta li xi ħadd qed jikkommetti frodi jew abbuż ta’ benefiċċji tas-Sigurtà Soċjali, tista’ tikkuntattja l-hotline tal-Unità għall-Osservanza ta’ Benefiċċji fuq Freephone 80072345 jew timla u tissottometti talba għal investigazzjoni online.

L-investigazzjonijiet jirnexxu l-iktar meta tipprovdi kemm jista’ jkun informazzjoni dwar l-allegat suspett/suspettati u/jew il-vittma/i involuti. Iktar ma tista’ tgħidilna, iktar għandna ċans li niddeterminaw jekk twettaqx reat. Hekk kif timla talba għal investigazzjoni ta’ frodi allegata, jekk jogħġbok inkludi dan li ġej (mhux limitat) dwar l-allegat suspettat/suspettati u /jew il-vittma/i:

 • Ismijiet
 • Indirizzi
 • Numri tat-telefon
 • Deskrizzjoni tal-frodi
 • Post fejn seħħet il-frodi
 • Meta seħħet il-frodi
 • Kif twettqet il-frodi

L-Unità għall-Osservanza ta’ Benefiċċji fi ħdan id-Diviżjoni għall-Għajnuna Finanzjarja u Osservanza tinvestiga t-Talbiet kollha għall-Investigazzjoni tal-Konformità tal-Benefiċċji, għalkemm ma tistax tingħata informazzjoni dwar ir-riżultat ta ’investigazzjoni partikolari. Ittra ta ’rikonoxximent tintbagħat jekk it-talba għall-investigazzjoni ma ssirx b’mod anonimu.

Dikjarazzjoni ta’ privatezza

Informazzjoni personali hija protetta bil-liġi, inkluż ir-Regolament Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data (UE) 2016/679 (GDPR) u l-Att dwar il-Protezzjoni tad-Data (KAP. 586.). Kwalunkwe informazzjoni personali miġbura mingħandek meta tikkuntattjana, tintuża biss għal skopijiet konnessi mal-investigazzjoni tal-allegazzjonijiet tiegħek, inkluż li nikkuntattjawk jekk tkun meħtieġa aktar informazzjoni.

Aħna nżommu l-identità tiegħek kunfidenzjali u ma niżvelawx l-informazzjoni personali tiegħek mingħajr il-kunsens tiegħek, sakemm mhux awtorizzat jew meħtieġ mil-liġi.

Jekk tissuspetta attività frodulenti, għandek tirrapporta lilna. Aħna nieħdu l-allegazzjonijiet kollha ta’ frodi bis-serjetà.