Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Notifikazzjoni ta’ Proċediment Barra minn Malta

 

Bidla fiċ-Ċirkostanzi - Proċediment Barra minn Malta

Dettalji Personali

Stat Ċivili

Konjuġi / Sieħeb / Sieħba

Id-dettalji mitluba huma dawk tal-persuna l-oħra li tifforma parti mill-familja
Stat Ċivili

Dettalji ta’ Proċediment Barra minn Malta

Din tirreferi għall-azzjoni li titlaq minn Malta biex tivvjaġġa jew tmur tgħix f'pajjiż barrani
Indika fejn qed tipproċedi
Indika l-Għan tal-Proċediment Barra minn Malta

Dettalji tal-Perjodu

Speċifika n-natura tal-ivvjaġġar minn Malta għal pajjiż ieħor

Indika t-tul tal-ivvjaġġar

Inti tirċievi Children’s Allowance jew Allowance għal Tfal b'Diżabilità mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali ta’ Malta?
Inti tlaqt/se titlaq minn Malta bħala familja sħiħa?
Mill-membri tal-familja imsemmija hawn fuq, hemm minnhom li jaħdmu Malta bi qliegħ?

Dettalji ta’ Kuntatt Ġodda

L-applikazzjoni hija sottomessa minn

Aqra d-Dikjarazzjoni tas-Sigurtà Soċjali

Aqra d-Dikjarazzjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data


Naċċetta d-Dikjarazzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali u tal-Protezzjoni tad-Data

Dikjarazzjoni

Maximum file size: 5MB

Maximum file size: 5MB