Ċarezza fil-Komunikazzjoni: Kif id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali Jiprijoritizza Kitba Ċara

01/09/2023 | Aħbar Riċenti

Komunikazzjoni effettiva hija l-pedament ta’ kull organizzazzjoni ta’ suċċess, u d-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jifhem ir-rwol ċentrali tiegħu biex jaqdi lill-pubbliku. Bħala istituzzjoni li jinteraġixxi kuljum mal-benefiċjarji u l-pubbliku ġenerali, id-dipartiment huwa impenjat li jipprovdi informazzjoni ċara u aċċessibbli lill-partijiet interessati kollha, fil-kitba kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż.

Sabiex iżomm il-wegħda tagħhom lill-pubbliku, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għamel l-użu tal-kitba ċara bħala prijorità ewlenija. Id-Dipartiment jirrikonoxxi li l-lingwa użata fil-komunikazzjonijiet tagħhom trid tinftiehem faċilment. Filwaqt li d-dritt għall-benefiċċji spiss jistgħu jkunu kkomplikati u diffiċli biex jiġu spjegati għal dawk involuti, id-dipartiment jistinka biex jissimplifika l-kontenut bil-miktub tiegħu, u jagħmilha aktar faċli għar-riċevituri biex jifhmu aħjar.

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jimpenja ruħu li jikteb b’lingwaġġ ċar, utli u li jinftiehem b’tali mod li l-pubbliku jista’ jifhem ma’ l-ewwel qari. Dan l-impenn jirrifletti d-dedikazzjoni tad-dipartiment biex jiżgura li l-informazzjoni li jipprovdi tkun mhux biss preċiża iżda wkoll li tinftiehem filwaqt li tnaqqas il-probabbiltà ta’ nuqqas ta’ ftehim jew interpretazzjonijiet ħżiena.

Id-dipartiment jirrikonoxxi li r-rispons mill-pubbliku huwa imprezzabbli fl-insegwiment tiegħu taċ-ċarezza. Jinkoraġġixxi b’mod attiv lill-individwi biex jstaqsu jekk jiltaqgħu ma’ xi diffikultajiet biex jifhmu formoli online, avviżi, fuljetti jew paġni online minn fuq is-sit elettroniku tad-dipartiment. Fil-każ ta’  formoli online, id-dipartiment għandu l-għan li jipprovdi lill-applikanti bil-motivazzjoni biex jissottomettu applikazzjoni jew jutilizzaw servizz online mingħajr ma jkollhom għalfejn jitkellmu mal-Customer Care.  B’hekk, id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali għandu l-għan li jrawwem relazzjoni kollaborattiva mal-pubbliku, filwaqt li jagħraf li l-esperjenzi u l-għarfien tagħhom jistgħu ikomplu jgħinu b’titjib kontinwu.

Id-dipartiment stabbilixxa indirizz elettroniku ddedikat, clearwriting.dss@gov.mt, biex jirċievi u jirrevedi s-suġġerimenti, u jestendi l-stedina lill-pubbliku biex jaqsam ir-rakkomandazzjonijiet tiegħu dwar kif tkompli titjieb il-komunikazzjoni bil-miktub. Dan il-mekkaniżmu ta’ rispons jippermetti lid-dipartiment jidentifika oqsma ta’ titjib u jirfina l-istrateġija ta’ komunikazzjoni tiegħu.

L-għan aħħari tad-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa li jiżgura li l-individwi kollha, irrispettivament mill-isfond jew il-familjarità tagħhom mal-lingwaġġ, li xi drabi jista’ jintuża mid-dipartiment minħabba termini legali. Billi jipprijoritizza kitba ċara, id-dipartiment ifittex li jagħti s-setgħa lill-pubbliku biex jieħu deċiżjonijiet infurmati dwar il-benefiċċji u s-servizzi tiegħu.

Id-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huwa ddedikat bis-sħiħ biex jikkomunika b’ċarezza u sempliċità. Dan l-impenn li juża kitba ċara fil-komunikazzjonijiet kollha, jirrifletti d-dedikazzjoni bla waqfien tad-dipartiment biex jaqdi b’mod effettiv lill-pubbliku. Id-dipartiment se jibqa’ jtejjeb kontinwament kull materjali bil-miktub tiegħu u jiżgura li l-informazzjoni vitali tibqa’ aċċessibbli għal kulħadd, billi jibqa’ jfittex b’mod attiv kull rispons u jivvaluta l-kontribut tal-benefiċjarji u l-kumplament tal-pubbliku.