Leġiżlazzjoni Relatata mas-Sigurtà Soċjali

Att dwar is-Sigurtà Soċjali

Li tiġi stabbilita skema ta’ sigurtà soċjali u li jiġu kkonsolidati b’emendi d-dispożizzjonijiet eżistenti dwar il-ħlas tal-benefiċċji tas-sigurtà soċjali, il-pensjonijiet u l-allowances, l-assistenza soċjali u medika, il-pensjonijiet mhux kontributorji u l-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali mill-impjegati, min iħaddem, dawk li jaħdmu għal rashom u l-Istat.

​​​Kap. 318.

Att dwar Trusts u Trustees  

Il-kontribuzzjoni tal-Leave tal-Maternità li daħlet fis-seħħ mill-1 ta’ Lulju 2015 permezz tal-Avviż Legali 257 tal-2015 (Limitu tal-Att dwar it-Trusts u l-Fiduċjarji. 331.) Għandha titħallas minn Min Iħaddem għall-impjegati kollha tagħhom fis-settur privat.

Kap. 331.​ ​​

Att Dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema

Biex issir dispożizzjoni għall-għoti ta’ pensjonijiet lil Widows u Tfal ta’ Uffiċjali Pubbliċi li mietu.

Kap. 58.