Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux Miżżewweġ

Ħarsa ġenerali

L-Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux miżżewweġ tista’ tingħata lil ġenitur waħdu u mhux miżżewweġ li m’għandux xogħol bi qligħ.

X’se tingħata

L-Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux miżżewweġ titħallas kull 4 ġimgħat.

L-Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux miżżewweġ titħallas b’rata sħiħa jekk l-applikant huwa waħdu, jgħix waħdu u għandu l-kura u l-kustodja ta’ tfal. Għaldaqstant, jekk l-applikant ikun qed jgħix ma ġenitur/i, l-applikant jkun intitolat għal 75% tar-rata tal-Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux Miżżewweġ.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • L-applikant huwa l-Kap tal-Familja u m’għandux xogħol bi qligħ
 • L-applikant irid ikun waħdu u għandu l-kura u l-kustodja ta’ tfal
 • L-applikant għandu jissodisfa t-Test tal-Mezzi Kapitali. Ir-riżorsi kapitali għal persuna waħedha m’għandux jaqbeż €14,000 
 • Kull dħul li ġej minn Kirjiet; Interessi Bankarji minn Kapital; Stokks u Ishma; Manteniment u kwalunkwe Dħul ieħor derivat, m’għandux jeċċedi r-rata massima ta’ Assistenza Soċjali skont il-familja
 • Minn Jannar 2022 l-applikant li jirċievi Allowance għal Ġenitur Waħdu mhux Miżżewweġ ser jibda jieħu iż-żieda sħiħa għall-għoli tal-ħajja

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Kopja tal-karta tal-identità
 • Rendikont tal-kontijiet tal-Bank (kontijiet bankarji lokali u barranin)
 • Irċevuti tal-Kera (jekk tħallas il-kera)
 • Dokument dwar karozzi fil-pussess
 • Dokument dwar proprjetà fil-pussess
 • Dikjarazzjoni mill-Kap tad-Dar li l-benefiċjarju qed jgħix fl-istess dar
 • Ittra jew dikjarazzjoni dwar l-ammont ta’ manteniment riċevut għat-tfal

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.