Logo
Logo
  • MT
  • EN

Informazzjoni dwar il-Benefiċċju relatat ma’ Ftehimiet Bilaterali

L-informazzjoni pprovduta hija relatata ma’ Ftehimiet Reċiproċi dwar is-Sigurtà Soċjali li jgħinu fil-koordinazzjoni tas-sistemi tas-Sigurtà Soċjali tal-pajjiżi kontraenti rispettivi. L-għan primarju huwa li jgħin lin-nies jiċċaqalqu minn pajjiż għall-ieħor, jiksbu benefiċċji dovuti u wkoll f’xi każijiet jirregolaw il-ħlas tal-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali.

Pensjonijiet Kontributorji

Malta – Awstralja

Pensjoni tal-Invalidità – ara l-informazzjoni
Pensjoni tal-Irtirar – ara l-informazzjoni
Pensjoni Kontributorja tar-Romol – ara l-informazzjoni

Malta – Kanada

Pensjoni tal-Invalidità – ara l-informazzjoni
Pensjoni tal-Irtirar – ara l-informazzjoni
Pensjoni Kontributorja tar-Romol – ara l-informazzjoni

Malta – New Zealand

Pensjoni tal-Irtirar – ara l-informazzjoni
Pensjoni Kontributorja tar-Romol – ara l-informazzjoni

Koordinazzjoni tas-Sigurtà Soċjali tal-UE

Ċertifikat ta’ Assigurazzjoni/Perjodu ta’ Impieg f’Pajjiż ieħor tal-UE (Formola U1) – ara l-informazzjoni
Dritt li Tibqa’ Inxurjat f’Malta (Formola A1) – ara l-informazzjoni

Font Resize
Contrast