Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Għotja għal Ħalib

Ħarsa ġenerali

Għotja għal Ħalib tingħata lil omm li għandha l-kura u l-kustodja ta’ tarbija li għandha età ta’ anqas minn erbgħin (40) ġimgħa u teħtieġ tinfatam jew tingħata ikel komplimentari, inkella lil omm li ma tistax tredda’ għal raġunijiet mediċi.

X’se tingħata

Għotja għal Ħalib titħallas kull erba’ (4) ġimgħat bil-quddiem.

L-ewwel pagament joħroġ mill-ewwel Sibt minn wara d-data ta’ l-applikazzjoni.

Ikklikkja hawn għal Skeda tar-Rati tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Omm li diġà qed tirċievi jew Assistenza Soċjali; Assistenza Soċjali għal Ġenituri Waħedhom, Għajnuna għal Diżimpjieg jew Għajnuna dwar it-Tuberkulosi.

Jekk l-applikanta ma tibqax tirċievi l-Għajnuna Soċjali, Għajnuna għal Ġenitur Waħdu mhux Miżżewweġ jew Assistenza għal Diżimpjieg, l-Għotja għal Ħalib titwaqqaf, anke jekk l-omm imbagħad tingħata Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji minħabba li tidħol f’xogħol bi qligħ.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

  •  Ikklikkja hawn biex tniżżel ir-Rapport Mediku li jrid jiġi mimli u ffirmat minn tabib.

Kif tapplika

Ladarba l-applikazzjoni tiġi sottomessa u verifikata mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali din tintbagħat għar-rakkomandazzjoni quddiem Bord Mediku, maħtur skont l-Att tas-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.). Għotja għal Ħalib titħallas sakemm it-tarbija tagħlaq età ta’ 40 ġimgħa, li jibdew mid-data tat-twelid. Jekk l-applikazzjoni tiġi rifjutata, l-applikanta tiġi infurmata bil-miktub mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali.

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.