Logo
Logo
 • MT
 • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Għotja lil Persuni li ma jikkwalifikawx għall-Pensjoni Kontributorja

Ħarsa ġenerali

L-Għotja titħallas lil dik il-persuna reġistrata taħt l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.) iżda m’għandhiex Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali biżżejjed sabiex tikkwalifika għall-Pensjoni Kontributorja.

X’se tingħata

Il-ħlas ta’ din l-Għotja huwa bbażat fuq in-numru ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali imħallsa mill-persuna rreġistrata skont l-Att dwar is-Sigurtà Soċjali (Kap. 318.).

 • Ħames mitt ewro (€500) tingħata lil persuna li ħallset bejn ħamsin (50) u mitejn u disgħa u ħamsin (259) kontribuzzjoni.
 • Sitt mitt ewro (€600) tingħata lil persuna li ħallset mitejn u sittin (260) kontribuzzjoni jew aktar.

L-Għotja titħallas darba fis-sena. Jekk il-persuna twieldet wara l-1 ta’ Jannar fis-sena li tikkwalifika, isir ħlas pro-rata għal dik is-sena.

L-Għotja tibqa’ titħallas anke lil persuni eliġibbli ta’ aktar minn ħamsa u sebgħin (75) sena.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

 • Jekk il-persuna tkun ikkontribwiet għall-kontribuzzjoni tas-sigurità soċjali u twieldet:
  • Bejn l-1952 u l-1955, l-għotja titħallas ta’ tnejn u sittin (62) sena.
  • Bejn l-1956 u l-1958, l-għotja titħallas ta’ tlieta u sittin (63) sena.
  • Bejn l-1959 u l-1961, l-għotja titħallas ta’ erbgħa u sittin (64) sena.
  • Fl-1 ta’ Jannar 1962 jew wara, l-għotja titħallas ta’ ħamsa u sittin (65) sena.
 • Persuna li tkun ħallset aktar minn ħamsin (50) Kontribuzzjoni tas-Sigurtà Soċjali f’Malta, iżda m’għandhiex kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali biżżejjed sabiex tikkwalifika għall-Pensjoni Kontributorja.
 • Persuna trid tkun residenti Malta jew f’pajjiż fl-Unjoni Ewropea, l-Awstralja, il-Kanada u New Zealand, fuq bażi ta’ ftehimiet bilaterali ma’ Malta u kkontribwiet fil-kontribuzzjoni tas-sigurtà soċjali f’Malta.
 • Persuna residenti fir-Renju Unit li ikkontribwiet fl-Unjoni Ewropea qabel il-31 ta’ Diċembru 2020 u hija koperta mill-Ftehim tat-Tluq u għalhekk intitolata għall-istess benefiċċji bħaċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea.

Dokumentazzjoni meħtieġa

Dokumentazzjoni ġenerali:

 • Żgura li d-dettalji bankarji tiegħek miżmuma mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali huma aġġornati sabiex tirċievi ħlasijiet b’depożitu dirett f’bank. In-numru tal-IBAN għandu jkun kont lokali tat-tfaddil jew kurrenti u mhux kont ta’ self. Il-kont indikat għandu jkun f’isem l-benefiċjarju biss. Id-dettalji bankarji jistgħu jiġu aġġornati fuq mySocialSecurity

Kif tapplika

L-Għotja lil persuna li ma tikkwalifikax għall-Pensjoni Kontributorja tinħareġ awtomatikament. Dan isir jekk l-applikazzjoni għall-Pensjoni Kontributorja tiġi miċħuda mid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali fuq bażi, li min jagħmel it-talba ma jkollux l-ammont minimu ta’ Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali biex jikkwalifika għal Pensjoni Kontributorja. Madankollu, f’dawk il-każijiet fejn id-dipartiment ma jkollux dettalji dwar il-Kontribuzzjonijiet tas-Sigurtà Soċjali imħallsa minn persuna, allura trid tiġi sottomessa applikazzjoni.

Imla u ssottometti l-applikazzjoni online.

Let us assist you
Help us improve our information
Report an obstacle
Your Europe
L-aħħar Aġġornament: 29/12/2023