Logo
Logo
  • MT
  • EN

Q

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji – Ġenitur Singlu

Ħarsa ġenerali

Ġenituri waħedhom bi tfal taħt it-tlieta u għoxrin (23) sena, jingħataw Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji sakemm jaħdmu mill-inqas għaxar (10) sigħat fil-ġimgħa bir-rata tal-Paga Minima Nazzjonali fis-siegħa. F’każijiet simili, ir-rekwiżit li tkun irċeviet Assistenza Soċjali għal sena fl-aħħar tliet (3) snin, ma japplikax.

X’se tingħata

Ir-rata tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji mogħtija hija persentaġġ ta’ l-aħħar rata ta’ Benefiċċju Soċjali mogħti bl-esklużjoni ta’ bonuses:

  • 75% tar-rata tal-benefiċċju għall-ewwel sena.
  • 55% tar-rata tal-benefiċċju għat-tieni sena.
  • 35% tar-rata tal-benefiċċju għat-tielet sena.
  • 25% tar-rata tal-benefiċċju mħallsa lil min iħaddem fiċ-ċirkostanza ta’ mpjieg fulltime u 12.5% fil-każ ta’ mpjieg part-time għal perjodu ta’ tliet (3) snin.

Il-benefiċjarji jitħallsu kull erba’ (4) ġimgħat b’lura u min iħaddem jitħallas kull tnax-il (12) ġimgħa b’lura.

Jekk benefiċjarju li jirċievi Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji u jiġi qiegħed bla xogħol, malli jerġa’ jibda jaħdem, it-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji jitkompla mis-sena li twaqqaf il-benefiċċju.

Tista’ tagħmel użu minn Kalkulatur online sabiex tagħmel stima għall-intitolament tat-Tnaqqis Gradwali tal-Benefiċċji.

Eliġibbiltà

Kriterji ta’ eliġibbiltà ġenerali:

Ġenituri waħedhom li qed jirċievu Assistenza Soċjali, Assistenza għall-Qgħad jew Għajnuna għal Ġenitur Singlu u jidħlu f’xogħol bi qligħ li jaħdmu tal-inqas  għaxar (10) sigħat fil-ġimgħa u jaqilgħu aktar minn €42.44 fil-ġimgħa.

Dokumenti meħtieġa

  • Dikjarazzjoni tal-Applicant/a u tal-Prinċipal. Ikklikkja hawn biex tniżżel dan id-dokument.

 

Kif tapplika

Imla u ibgħat l-applikazzjoni online.