Logo
Logo
  • MT
  • EN

Abbona biex tibqa’ infurmat dwar l-aħbarijiet riċenti dwar il-Politika Soċjali.

Q

Trasferiment tal-Benefiċċju tad-Diżimpjieg fl-UE

Jekk int qed tfittex xogħol f’Malta minn pajjiż ieħor tal-UE jew taż-ŻEE jew mill-Isvizzera

Persuna minn pajjiż ieħor tal-UE jew taż-ŻEE jew mill-Iżvizzera li tiġi Malta biex tfittex ix-xogħol, tista’ tirċievi l-benefiċċju għal diżimpjieg mill-pajjiż tal-oriġini. Dan jippresupponi li l-persuna tkun qablet mal-awtoritajiet tax-xogħol fil-pajjiż tal-oriġini dwar dan.  F’dan iż-żmien il-persuna ma tistax tirċievi l-benefiċċji għal diżimpjieg minn Malta.

Huwa meħtieġ ċertifikat tad-dritt għall-benefiċċji għal diżimpjieg tal-persuna (ċertifikat U2) maħruġ mill-awtoritajiet tal-impjieg fil-pajjiż tal-oriġini.  L-attivitajiet ta’ tiftix ta’ impjieg jistgħu jdumu għal massimu ta’ 3-6 xhur.  Il-persuna trid tirreġistra bħala persuna li qed tfittex ix-xogħol ma’ Jobsplus taħt l-Ewwel Parti tar-reġistru (bħala persuna bla xogħol li qed tfittex xogħol full-time), skont il-perjodu ta’ 7 ijiem indikat fiċ-ċertifikat U2.  Biex tirreġistra, trid tiġi pprovduta prova ta’ residenza f’Malta (jew kuntratt ta’ kiri jew jekk il-persuna tkun qed tgħix f’B&B jew lukanda jew ma’ ħabib, dikjarazzjoni postali tista’ tiġi ffirmata minflok). 

Ladarba tkun rreġistrata, il-persuna għandha tippreżenta l-prova tar-reġistrazzjoni effettiva mal-Jobsplus (tali dokumentazzjoni tiġi pprovduta wara li r-reġistrazzjoni titlesta) flimkien maċ-ċertifikat U2 tiegħek lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jew personalment jew permezz ta’ email.  Dan tal-aħħar għandu jinforma lill-pajjiż tal-oriġini li r-reġistrazzjoni tkun saret.

Kwalunkwe bidla għandha tiġi nnotifikata lill-awtoritajiet tax-xogħol fil-pajjiż tal-oriġini, pereżempju fil-każ ta’ offerta ta’ impjieg.

Jekk int persuna li qed tfittex xogħol f’Malta u trid tkompli l-tfittex ix-xogħol f’pajjiż ieħor tal-UE jew taż-ŻEE jew fl-Isvizzera

Persuna li tixtieq tesporta l-benefiċċju għal diżimpjieg minn Malta lejn Stat Membru ieħor għandha tikkuntattja lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali mill-inqas ġimagħtejn qabel it-tluq biex tikkonferma l-eliġibbiltà għall-esportazzjoni u tagħmel l-arranġamenti meħtieġa. Huwa pertinenti li tiġi enfasizzata li din id-dispożizzjoni hija applikabbli biss għal persuna li qed tirċievi l-benefiċċju għal diżimpjieg u li tkun ilha tirreġistra bħala persuna li qed tfittex ix-xogħol għal mill-inqas 4 ġimgħat qabel it-tluq 

Se jiġi pprovdut dokument portabbli U2 li jindika perjodu ta’ 7 ijiem li jibda mid-data tat-tluq miftiehma qabel, li fih il-persuna għandha tirreġistra mal-awtoritajiet tax-xogħol fil-pajjiż l-ieħor.

Dan tal-aħħar eventwalment jinforma lil Malta bid-data tar-reġistrazzjoni u jkompli jipprovdi segwitu kull xahar. Il-benefiċċji se jkomplu sakemm jiskadu jew sakemm il-persuna ssib impjieg.

Kwalunkwe bidla għandha tiġi nnotifikata lid-Dipartiment tas-Sigurtà Soċjali jew personalment jew permezz ta’ email, pereżempju fil-każ ta’ offerta ta’ impjieg.